Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng. Dưới đây là mô phỏng một mô hình cơ bản xử lý đơn hàng trên admin Haravan. Dựa vào đó, tùy mô hình vận hành doanh nghiệp, người bán sẽ có cách xử lý và tạo các tác vụ riêng. 

                 

MỤC LỤC


Xác thực đơn hàng

Xác thực đơn hàng là cách thủ công giúp người bán chắc chắn về các yêu cầu đặt hàng, tránh các trường hợp đặt sai, đặt trùng, đặt thừa, đặt sót, bùng hàng,...


Phương thức xác nhận đơn hàng phổ biến là gọi điện xác nhận. người bán  cũng có thể xác nhận đơn hàng qua email, tin nhắn.


Sau đó, cập nhật lại trên hệ thống để đánh dấu đơn hàng đã được xác thực.

Cách xác thực đơn hàng thủ công

 1. Tại trang quản lý admin Haravan, chọn Đơn hàng > chọn Tất cả đơn hàng.
 2. Chọn đơn hàng bạn muốn xử lý. 
 3. Chọn Xác thực đơn hàng
 4. Chọn Tiếp tục
Slider
Slider
Slider
Slider

Cách xác thực đơn hàng hàng loạt

1. Tại mục đơn hàng, bạn thực hiện lọc các đơn hàng chưa xác thực bằng cách chọn Thêm điều kiện lọc -> chọn điều kiện Trạng thái xác thực là Chưa xác thực 0> chọn Thêm điều kiện lọc

2. Hệ thống sẽ lọc ra các đơn hàng chưa xác thực -> bạn thực hiện chọn các đơn hàng muốn xác thực và chọn Thao tác -> chọn Xác thực đơn hàng đã chọn

Bạn cũng có thể thực hiện lưu lại bộ lọc Đơn hàng chưa xác thực này để thao tác được nhanh hơn


Xử lý giao hàng

Thao tác giao hàng sẽ tạo đơn vận chuyển thông qua kết nối với các đơn vị vận chuyển thiết lập trong Cấu hình vận chuyển. Khi thực hiện giao hàng cho đơn, hệ thống sẽ trừ số đặt của sản phẩm để tồn kho khả dụng được cập nhật mới

Bạn có thể thực hiện xử lý giao hàng hàng loạt hoặc xử lý giao hàng thủ công từng đơn

 • Xử lý giao hàng hàng loạt: Bạn xem hướng dẫn Giao hàng hàng loạt tại đây 
 • Xử lý giao hàng từng đơn: Bạn thực hiện theo hướng dẫn


1. Truy cập admin Haravan, chọn Đơn hàng -> Chọn Tất cả đơn hàng. 

2. Chọn đơn hàng có trạng thái Chưa giao hàng và đơn không hủy

3. Tại trang chi tiết đơn hàng, chọn Giao hàng.

4. Chọn Kho xuất hàngNhà vận chuyển (trong mục giao hàng bằng). Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo một số thiết lập khác:

 • Tổng khối lượng (kg): Bằng tổng cộng khối lượng của tất cả sản phẩm có trong đơn hàng. Giá trị khối lượng của sản phẩm được ghi nhận trong phần khối lượng trong Trang chi tiết sản phẩm.
 • Phương thức vận chuyểnCó 2 lựa chọn Đường bộ hoặc đường bay. 
 • Người nhận trả phíKhi chọn check box này, thay vì nhà vận chuyển thu từ người bán, thì phần phí đó sẽ được cộng thêm vào phần tiền thu từ người mua. Phí vận chuyển này khác với phí vận chuyển tính trên đơn hàng. 
 • Bảo hiểm hàng hóaTùy chính sách của nhà vận chuyển, giá trị bảo hiểm sẽ khác nhau.
 • Ghi chú: Người bán  thêm ghi chú cho nhà vận chuyển. Đây là các ghi chú hỗ trợ cho việc giao - nhận một cách tốt hơn. Ví dụ như "hàng đồng kiểm", "giao trong giờ hành chính", "hàng dễ vỡ",...
 • Mã vận đơn: Haravan khuyến cáo người bán không thao tác vào ô này. Khi đơn hàng được đẩy qua nhà vận chuyển, thông tin sẽ được tự động đồng bộ từ dữ liệu của nhà vận chuyển.
 • Gửi email thông báoChọn/Không chọn "Gửi email thông báo đến khách hàng".
 • Giao hàng một phần: Chỉ hiển thị khi chọn giao bằng các nhà vận chuyển Giao hàng nhanh, J&T, Lazada Express, Viettel Post. Xem giới thiệu về Giao hàng một phần tại đây

5. Thiết lập kích thước gói hàng 

6. Chọn Giao hàng để hoàn tất. Khi tạo vận đơn sẽ thành công, đơn sẽ có trạng thái giao hàng là Chờ giao hàng. Nếu không thành công, bạn xem lỗi trong lịch sử đơn hàng và tìm giải pháp trong bài hướng dẫn này 

Lưu ý:

 • Nếu đơn hàng có phương thức thanh toán online qua cổng thanh toán chưa hoàn tất thanh toán, bạn cần xác nhận trạng thái thanh toán để có thể tạo vận đơn
 • Khi có thông báo "Đơn hàng này không có địa chỉ giao hàng và sẽ được đánh dấu giao hàng thủ công", bạn cần cập nhật thông tin phường xã giao hàng để có thể tiếp tục tạo vận đơn
Xác nhận thanh toán

Thao tác này để ghi nhận giá trị đơn hàng vào báo cáo. Bạn có thể thao tác xác nhận nhiều đơn cùng lúc hoặc xác nhận thủ công từng đơn

 • Xác nhận thanh toán cho nhiều đơn cùng lúc

1. Tại mục Tất cả đơn hàng, bạn thực hiện lọc điều kiện Trạng thái thanh toán là Chờ xử lý, Đơn hàng không Hủy -> Chọn Thêm điều kiện lọc 

2. Chọn tất cả đơn đang hiển thị trên trang

Gợi ý: 
Hệ thống mặc định hiển thị 20 trang. Bạn có thể chọn Hiển thị 50 trang để xử lý nhiều đơn hơn

3. Chọn Thao tác -> chọn Xác nhận thanh toán 

 • Xác nhận thanh toán thủ công từng đơn

1. Tại danh sách Tất cả đơn hàng, bạn chọn vào đơn có trạng thái Thanh toán là Chờ xử lý

2. Chọn Thanh toán 

3. Chọn Xác nhận thanh toán và chọn Tiếp tục để hoàn tất


Lưu ý:

 • Với các đơn COD vận chuyển bởi các đơn vị vận chuyển VNPOST, GHN, GHTK, Ahamove, Grab, khi trạng thái COD được cập nhật, hệ thống cũng sẽ tự động cập nhật trạng thái thanh toán của đơn hàng

Hoàn trả đơn hàng

Hoàn trả là một loại dịch vụ hậu mãi được đánh giá là cần thiết và giúp xây dựng niềm tin, sự an tâm cho Khách mua hàng. 

 • Đối với đơn hàng chưa thanh toán và chưa xử lý => Người bán chỉ trả sản phẩm 
 • Đối với đơn hàng đã thanh toán và đã giao hàng => Người bán nhập số tiền + trả sản phẩm

Cách hoàn trả đơn hàng

 1. Truy cập admin Haravan, chọn Đơn hàng > Chọn Tất cả đơn hàng. 
 2. Chọn đơn hàng có trạng thái Thanh toán là Đã thanh toán và trạng thái giao hàng là Đã giao.
 3. Chọn Thao tác > Chọn Hoàn trả.
 4. Hệ thống điều chuyển về trang hoàn trả. Tại đây, Người bán điền các thông tin hoàn trả.
 5. Chọn Hoàn trả <Số tiền muốn trả> để thực hiện thao tác. 


Slider
Slider
Slider
Slider

Lưu ý:

Người bán có thể thực hiện hoàn trả bằng một trong hai cách: Một phần hay Toàn phần.


Hủy đơn hàng

Có nhiều lý do để hủy đơn hàng: đơn hàng đặt sai, khách hàng đổi ý,... Việc hủy đơn hàng được thực hiện như sau: 

Cách hủy đơn hàng

 1. Truy cập admin Haravan, chọn Đơn hàng > Chọn Tất cả đơn hàng.
 2. Chọn nút “....” kế nút In > Chọn Hủy đơn hàng.
 3. Do hủy đơn hàng là một thao tác nghiêm trọng, nên người bán cần nhập các thông tin liên quan đến hủy đơn hàng trong Hộp thoại Hủy đơn hàng.
 4. Chọn Hủy đơn hàng.
Slider
Slider
Slider
Slider

Lưu ý:

 • Hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ hủy giao hàng cho những đơn hàng có trạng thái vận chuyển "Chờ lấy hàng".
 • Khi trạng thái vận chuyển này chuyển sang các trạng thái khác ("Đang lấy hàng", "Đã lấy hàng",...) thì Người bán không thể hủy giao hàng trên hệ thống Haravan mà phải liên hệ Nhà vận chuyển để được hỗ trợ.

Xóa đơn hàng

Việc xóa một đơn đặt hàng sẽ xóa tất cả dữ liệu của đơn hàng đó khỏi hệ thống Haravan. Người bán  chỉ có thể thực hiện xóa từng đơn hàng và không thể xóa cùng lúc nhiều đơn hàng. Chỉ có i khoản Chủ sở hữu mới thực hiện được việc xóa đơn hàng.

Điều kiện xóa: Đơn đặt hàng đó phải có trạng thái đơn hàng là Hủy

Cách xóa đơn hàng

1. Tại trang Tất cả đơn hàng, bạn lọc trạng thái đơn hàng là Hủy và chọn đơn hàng muốn xóa trong danh sách
2. Tìm nút Xóa đơn hàng ở vị trí dưới cùng trong trang chi tiết đơn hàng và chọn Xóa đơn hàng. 
3. Xác nhận lại yêu cầu bằng nút Tiếp tục


Lỗi đơn hàng

Trong trường hợp bị lỗi giao hàng, ở mục danh sách đơn hàng sẽ hiện ra tình trạng đơn hàng là "Lỗi giao hàng" như sau: 

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết lỗi giao hàng bằng cách nhấp vào mã đơn hàng > kéo xuống mục "lịch sử" > nhấp vào tình trạng lỗi để biết lý do > Sau đó bạn chỉ cần chỉnh sửa lỗi: