Điều hướng liên kết là một thao tác mà bất kỳ SEOer nào cũng cần phải biết. Vậy phải làm sao nếu có quá nhiều liên kết cần điều hướng? 

Ứng dụng Bulk Url Redirect sẽ giúp bạn thực hiện điều đó!

Mục lục:


1) Tổng quan về ứng dụng Bulk Url Redirect

Bulk Url Redirect là ứng dụng có tính năng tự động chuyển vĩnh viễn một liên kết cũ sang liên kết hiện tại, sẽ giúp thông báo cho các máy tìm kiếm, trình duyệt hay máy chủ rằng địa chỉ trang web hiện tại đã được chuyển rời tới địa chỉ mới.

Với mong muốn hỗ trợ người bán, ứng dụng Bulk Url Redirect được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Ứng dụng do nhóm Haravan Partners phát triển với nhiều tính năng hữu ích.

Sử dụng Bulk Url Redirect, người bán có thể:

 • Chuyển hướng người dùng các trang cũ sang trang mới.

 • Sửa lỗi không tìm thấy trang (404).

 • Tạo URL ảo cho các chiến dịch marketing.


2) Cài đặt ứng dụng

 1. Người bán truy cập vào trang ứng dụng Bulk Url Redirect.

 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Đăng nhập vào Haravan. 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, người bán chọn "Đồng ý" hai lần liên tiếp.


 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Bulk Url Redirect.
Để sử dụng ứng dụng Bulk Url Redirect, người bán truy cập vào Trang quản trị Haravan →  Ứng dụng → Bulk Url Redirect.


3) Tải tệp mẫu

Ứng dụng Bulk Url Redirect cung cấp 2 tệp mẫu. 

Người bán tải tệp và làm theo hướng dẫn để tạo file.

Lưu ý:

 • Bulk Url Redirect chỉ hỗ trợ định dạng file CSV.

 • Người bán nên chọn lưu định dạng cho file CSV là UTF-8 để tránh gây lỗi khi nhập dữ liệu.4) Thêm danh sách Url Redirect

Xem thêm bài hướng dẫn Url Redirect từng liên kết.

Để thực hiện thêm danh sách Url Redirect hàng loạt bằng ứng dụng Bulk Url Redirect, người bán thực hiện như sau:

 1. Trong mục Thêm danh sách Url Redirect, người bán chọn Choose files.

 2. Nhấn chọn Thêm liên kết.

 3. Hệ thống thông báo, người bán chờ một thời gian để hệ thống ghi nhận và thực hiện yêu cầu.

5) Xóa danh sách Url Redirect

Tính năng Xóa danh sách Url Redirect được sử dụng khi người bán muốn xóa toàn bộ Url Redirect đã được tạo trong shop.

 1. Trong mục Xóa danh sách Url Redirect, người bán chọn Xóa Url Redirect.
 2. Hệ thống hiện lên cửa sổ cảnh báo, người bán chọn Ok để xác nhận xóa.
 3. Hệ thống thông báo, người bán chờ một thời gian để hệ thống ghi nhận và thực hiện yêu cầu.
Một khi đã thực hiện, người bán không thể hoàn tác. Do đó, người bán cân nhắc trước khi thực hiện.