Hiểu về chức năng đơn hàng của hệ thống Haravan sẽ giúp Nhà bán hàng vận hành việc kinh doanh tốt hơn. Sau khi Khách mua hàng đặt hàng trên bất kì kênh bán hàng nào, đơn hàng đó sẽ hiển thị ở mục Đơn hàng trong khu vực quản trị.

Trong phần này, Haravan sẽ giới thiệu tổng quan:


Khi Nhà bán hàng nhận được 1 đơn hàng online

Khi Nhà bán hàng nhận được 1 đơn hàng online:

  • Nhà bán hàng sẽ nhận được email thông báo về đơn hàng.

  • Khu vực Đơn hàng sẽ hiển thị đơn hàng.

  • Khách mua hàng sẽ nhận được email xác nhận đặt hàng.

  • Khu vực Đơn hàng trong trang quản trị sẽ cập nhật đơn hàng mới với trạng thái giao hàng là Chưa giao hàng.


Khi Nhà bán hàng bán trực tiếp tại cửa hàng/chuỗi cửa hàng

Khi Nhà bán hàng bán tại các điểm bán lẻ bằng HaraRetail:

  • Đơn hàng trong trang quản trị sẽ hiển thị trạng thái đã thanh toán hoặc đã thanh toán một phần.

  • Kênh bán hàng sẽ là POS.