Bạn có thể tải giao diện lên nếu bạn đã có giao diện riêng phù hợp với cấu trúc của Haravan, với điều kiện giao diện có dung lượng nhỏ hơn 40mb. 

Nội dung 


Tải giao diện lên

Bước 1: Tại trang quản trị bạn chọn Giao diện ➨ Tải giao diện ➨ sau đó chọn giao diện ở máy và tải lên.

Bước 2: Sau khi tải thành công bạn chọn Thao tác -> Áp dụng, và chọn áp dụng cho theme chính

Bạn vui lòng xem chi tiết hơn tại đây, phần Tải file giao diện lên từ máy tính.


Xử lý trường hợp giao diện lớn hơn 40MB

Với các theme có dung lượng lớn hơn 40mb, bạn sẽ không thể sao chép được, bên cạnh đó, theme quá nặng cũng khiến tốc độ load trang chậm hơn. Ngoài ra, file có dung lượng lớn hơn 40mb sẽ không được nhập lên trang quản trị Haravan. Để giảm dung lượng cho theme, bạn sẽ thực hiện các thao tác sau đây:

Bước 1: Chọn tải theme về.

Bước 2: Theme sẽ được gửi về email với nội dung chứa 2 phần: File Giao diện và File Asset.


Bước 3: Khi tải tất cả file về, bạn cần giải nén toàn bộ file vào cùng 1 nơi để tạo thành sẽ nhận thư mục chứa toàn bộ theme.


Bước 4: Trong thư mục asset, bạn xử lý các file có dung lương lớn để đảm bảo dung lượng của toàn bộ theme thấp hơn 40MB.

Bước 5: Sau khi xử lý dung lượng, nén toàn bộ thư mục lại ở định dạng .Ziptải giao diện vào Haravan theo hướng dẫn ở phần Tải giao diện.


Lưu ý:
Nhà bán hàng vui lòng không tác động đến những file khác ngoài file asset, để tránh việc theme nhập lên hệ thống bị lỗi. Haravan không hỗ trợ khôi phục trong trường hợp này.