Hệ thống sẽ tự động gắn nhãn đơn hàng có chứa những sản phẩm đặc biệt (ví dụ sản phẩm mới). Nhờ đó mà nhân viên có thể dễ dàng theo dõi được biến động của những sản phẩm đó. 


Để Flow hoạt động, bạn cần:

  • Kích hoạt flow.

  • Thực hiện chỉnh sửa điều kiện khởi chạy flow và tên nhãn muốn gắn cho đơn hàng.


MỤC LỤCCách thiết lập

Bước 1 Kích hoạt Flow: Xem hướng dẫn kích hoạt flow tại đây

Bước 2 Thực hiện chỉnh sửa điều kiện:

  1. Chọn sửa flow

  2. Chọn vào ô điều kiện để thực hiện chỉnh sửa lại điều kiện


Một số giá trị điều kiện khác bên cạnh SKU


Barcode

Barcode sản phẩm/biến thể

SKU

SKU sản phẩm/biến thể

Title

Tên sản phẩm

Vendor

Nhà cung cấp

Product type

Loại sản phẩm

Variant title

Tên biến thể

Variant ID

ID biến thể

Product ID

ID biến thể 


Các điều kiện thiết lập đi kèm


is not equal to

Không bằng hoặc khác với

is equal to

Bằng với

is any of

Bằng một trong số các giá trị được thiết lập trong flow

Ví dụ: Bạn thiết lập điều kiện Tên sản phẩm là áo thun tay ngắn, áo sơ mi, áo khoác, thì sản phẩm có tên giống với 1 trong 3 giá trị được thiết lập thì flow sẽ hoạt động.

is not any of

Khác với một trong số các giá trị được thiết lập trong flow

Ví dụ: Bạn thiết lập điều kiện Tên sản phẩm là áo thun tay ngắn, áo sơ mi, áo khoác, thì sản phẩm có tên khác với 3 giá trị được thiết lập thì flow sẽ hoạt động.

end with

Kết thúc bằng

includes

Bao gồm

starts with

Bắt đầu bằng

does not end with

Không kết thúc bằng

does not include

Không bao gồm

does not start with

Không bắt đầu bằng


Bước 3: Chỉnh lại nhãn sẽ gắn cho đơn hàng

  1. Xóa nhãn được gắn mặc định trong flow

  2. Thực hiện nhập nhãn mới muốn gắn cho đơn hàng và nhấn Enter

  3. Chọn Lưu để hoàn tất

Vậy là bạn đã hoàn tất việc thiết lập flow Tự động tag đơn hàng khi khách đặt mua sản phẩm đặc biệt cần theo dõi (Ví dụ áo khoác mới ra).


Xóa flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn Xóa Flow.Câu hỏi thường gặp

  1. Tôi muốn thay đổi điều kiện SKU thành điều kiện về tên sản phẩm thì làm như thế nào?

1. Bạn chọn Sửa flow

2. Bạn nhấn chọn điều kiện cần chỉnh sửa -> Tại bảng điều kiện, thay SKU thành Title.


3. Bạn chọn tiếp điều kiện giới hạn kèm theo

4. Thực hiện nhập tên sản phẩm vào đây và nhấn Lưu để hoàn tất  1. Có thể thực hiện gắn nhiều nhãn khác nhau cho nhiều sản phẩm được không?

Được. Để thêm điều kiện cho sản phẩm khác, bạn chọn Thêm điều kiện -> Tại ô điều kiện, bạn chọn Line items 

Sau đó, bạn chọn tiếp Any of order line items match the following

Và bạn thực hiện thiết lập điều kiện như hướng dẫn bên trên.