Cân điện tử là một thiết bị phụ trợ bán hàng được sử dụng phổ biến trong ngành hàng liên quan tới thực phẩm tươi sống, trái cây, siêu thị mini… Tích hợp bán hàng sử dụng cân điện tử trên Haravan sẽ giúp bạn nhập nhanh thông tin sản phẩm được cân lên màn hình bán hàng Retail.

Bài viết bên dưới sẽ hỗ trợ bạn thiết lập bán hàng với cân điện tử trên hệ thống Haravan

MỤC LỤC


Chuẩn bị trước khi bán hàng với cân điện tử

Nhà bán hàng cần thực hiện cấu hình cân điện tử theo tài liệu hướng dẫn Thiết lập cân điện tử (hướng dẫn thiết lập cân điện tử của hãng TMA) hoặc liên hệ shop bạn mua cân để được hướng dẫn cấu hình.

Sản phẩm trên hệ thống admin phải được thiết lập đơn vị tính và đơn vị tính của sản phẩm/biến thể cần phải có barcode. Tùy mỗi loại cân sẽ yêu cầu số chữ số trong mã barcode khác nhau. 

Tìm hiểu về Sản phẩm có đơn vị tính.


Thiết lập bán hàng với cân điện tử

1. Nhà bán hàng vào admin Haravan, chọn Cấu hình -> Cấu hình chung -> Trong mục bán hàng, chọn Sử dụng cân điện tử hỗ trợ bán hàng.

2. Chọn vào nút Tùy chỉnh để chọn định dạng mã vạch đã thiết lập trên cân điện tử ở phía trên.

3. Thực hiện tạo sản phẩm có đơn vị tính để bán hàng với cân điện tử.

Lưu ý khi thực hiện tạo sản phẩm:

  • Đơn vị tính của sản phẩm phải là các đơn vị mà cân điện tử hỗ trợ: ký, kg, gram, 100 g, 100 gram. Xem hướng dẫn tạo sản phẩm có đơn vị tính tại đây
  • Nhập thông tin barcode của sản phẩm (đây là trường thông tin bắt buộc)

4. Xuất dữ liệu sản phẩm theo mẫu để thực hiện nhập thông tin sản phẩm hàng loạt lên cân điện tử


Lưu ý:

- Nhà bán hàng cần thực hiện điều chỉnh lại file dữ liệu sản phẩm cho đúng với định dạng cân điện tử yêu cầu trước khi thực hiện nhập file lên cấu hình cân. 

- Nếu nhà bán hàng không tìm thấy tùy chọn Xuất dữ liệu theo mẫu cân điện tử, vui lòng làm theo hướng dẫn này để bật tùy chọn.


  1. Nhập dữ liệu vào cân


Bắt đầu bán hàng với cân điện tử

1. Sau khi thực hiện cân sản phẩm và in tem mã vạch, Nhà bán hàng vào giao diện HaraRetail, chọn biểu tượng chiếc cân hoặc nhấn F10 để bật chức năng bán hàng với cân điện tử.


2. Nhà bán hàng thực hiện quét mã vạch trên tem và thông tin sản phẩm sẽ được nhập lên màn hình. Sau đó, nhà bán hàng tiếp tục thực hiện các bước tạo đơn hàng tiếp theoHướng dẫn xuất file dữ liệu sản phẩm theo mẫu cân điện tử

1. Nhà bán hàng thực hiện lọc sản phẩm theo nhãn đã gắn cho sản phẩm có đơn vị tính hoặc lọc nhóm sản phẩm có chứa đơn vị tính.

2. Sau đó, nhà bán hàng chọn Thao tác -> Xuất dữ liệu theo cân điện tử

3. File dữ liệu sản phẩm sẽ được gửi về email. Sau đó, bạn chỉ cần copy thông tin trong file dữ liệu Haravan và paste vào file dữ liệu của cân điện tử.