Khi thay đổi thông tin cửa hàng, bạn nên chú ý các thông tin này:

 • Thông tin tìm kiếm SEO
  Đây là thông tin được Google hiển thị khi người dùng tìm kiếm trang website của bạn. Thông tin hiển thị bao gồm: Tên cửa hàng, Tiêu đề trang, Mô tả trang.  Để tùy chỉnh thông tin này, bạn vào Website ➨ Cấu hình và thực hiện chỉnh sửa phần Mô tả trang
 • Thông tin dưới phần Footer
  Các thông tin dưới Footer được lấy theo thông tin mặc định của Haravan. Khi hoàn thiện giao diện, bạn cần thay đổi thông tin cho phù hợp với thông tin cá nhân của bạn.

  Thông tin này tùy thuộc vào mỗi giao diện mà cách thao tác khác nhau.

  Bạn vui lòng tham khảo thêm chi tiết
  tại đây.