Về cơ bản hệ thống sẽ hỗ trợ tối đa 4 cấp menu, nhưng Haravan khuyên bạn chỉ nên tạo 2-3 cấp menu để hiển thị ngoài giao diện. 


Vì nếu giao diện quá nhiều cấp menu sẽ khiến khách hàng khá rối khi chọn sản phẩm, và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề responsive trên giao diện di động.

Để thiết lập các cấp menu, bạn thực hiện:

1. Chọn Giao diện -> Menu -> chọn Menu bạn đang muốn chỉnh sửa


2. Chọn Liên kết menu để tạo menu con


3. Thực hiện kéo Menu đến vị trí bên dưới Menu muốn thiết lập thành menu cha và kéo sang phải 

4. Chọn Cập nhật menu để hoàn tất

5. Thực hiện thao tác kéo như trên để tạo menu cấp 2, 3, 4

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh:


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thiết lập menu danh mục website