Vấn đề: Nhà bán hàng cập nhật lại giá sản phẩm ở Haravan nhưng sản phẩm bên Lazada vẫn không cập nhật lại giá

Nguyên nhân: Nhà bán hàng chưa chọn đồng bộ thông tin giá trong phần Thông tin được đồng bộ trong cấu hình


Giải pháp: Bạn vào Cấu hình -> bật thông tin Giá -> chọn Lưu để cập nhật lại. 


Sau khi đã chọn đồng bộ thông tin giá, bạn cần thực hiện liên kết lại sản phẩm. Xem hướng dẫn tại đây


Nếu đã thực hiện các thao tác trên nhưng sản phẩm vẫn không cập nhật lại giá, bạn vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.