Vấn đề: Nhà bán hàng cập nhật lại giá sản phẩm ở Haravan nhưng sản phẩm bên Lazada vẫn không cập nhật lại giá

Nguyên nhân: Nhà bán hàng chưa chọn đồng bộ thông tin giá trong phần Thông tin được đồng bộ trong cấu hình

Giải pháp: Bạn vào Cấu hình -> chọn thông tin Giá -> chọn Lưu để cập nhật lại. 


Sau khi đã chọn đồng bộ thông tin giá, bạn cần thực hiện đồng bộ lại sản phẩm.


Nếu đã thực hiện các thao tác trên nhưng sản phẩm vẫn không cập nhật lại giá, bạn vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.