Kết nối của nhà vận chuyển VNPost đã được nâng cấp từ ngày 04/04/2023. Với những nhà bán hàng hiện đang kết nối nhà vận chuyển, nâng cấp này không ảnh hưởng đến việc vận hành, trừ khi nhà bán hàng thực hiện ngắt và kết nối lại với nhà vận chuyển. 

Cập nhật mới này sẽ đem đến cho nhà bán hàng các lợi ích nổi bật như sau:


Phiên bản mới

Phiên bản cũ

Tự động hiển thị các gói vận chuyển phù hợp dựa vào địa chỉ xuất hàng và địa chỉ giao hàng của đơn, không phụ thuộc vào nơi đăng ký tài khoản

Phiên bản API cũ giới hạn mỗi mã khách hàng đăng ký với VNPost chỉ có thể lấy hàng từ một địa điểm bưu cục duy nhất. Nếu nhà bán hàng có nhiều kho, họ cần phải tạo nhiều mã khách hàng và thay đổi thủ công trên Cấu hình vận chuyển của đối tác tích hợp


Tự động áp dụng phí vận chuyển ưu đãi hoặc gói dịch vụ đặc biệt theo hợp đồng với VNPost khi xử lý giao hàng trên trang quản trị MyHaravan

Không đồng bộ bảng giá ưu đãi trên hệ thống Haravan

Giải pháp quản lý vận chuyển Haravan Ship kết nối với VNPost cung cấp ưu đãi giá độc quyền trên Haravan. Giúp nhà bán hàng tối ưu được chi phí giao nhận, gia tăng hiệu suất vận hành quản lý đơn tập trung, cập nhật trạng thái đơn hàng, theo dõi báo cáo đối soát đồng bộ chỉ trên một nền tảng duy nhất. Kết nối giao hàng VNPost trên Haravan ngay hôm nay. 

Nội dung


Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển VNPOST

Để thực hiện kết nối với nhà vận chuyển VNPost phiên bản nâng cấp, nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1 Thực hiện cấp quyền Haravan liên kết VNPost bằng cách truy cập vào trang quản trị mới của VNPost https://my.vnpost.vn 

Bước 2 Thực hiện lấy mã khách hàng mới và mã hợp đồng (nếu có)

Bước 3 Ngắt và kết nối lại nhà vận chuyển VNPost trên trang quản trị MyHaravan


Bước 1 Cấp quyền Haravan liên kết với VNPost

1. Truy cập vào website https://my.vnpost.vn và đăng nhập tài khoản VNPost của bạn 

2. Tại trang quản trị VNPost, nhà bán hàng chọn Cài đặt -> chọn Cài đặt tài khoản -> chọn Cấu hình đối tác và chọn Haravan -> chọn Lưu cấu hình để hoàn tất


Bước 2 Thực hiện lấy mã khách hàng mới và mã hợp đồng (nếu có)

Chọn vào tên đăng nhập của bạn ở góc phải màn hình và sao chép mã đơn vị, đây chính là mã khách hàng trên trang quản trị MyHaravan

Để lấy Mã hợp đồng, nhà bán hàng thực hiện chọn Tạo đơn -> Tạo đơn trong nước và chọn Tạo đơn lẻ. Tại mục Người gửi, nhà bán hàng nhấn nút copy để lấy Mã hợp đồng 

Lưu ý:
  • Nhà bán hàng cần thực hiện liên hệ và ký hợp đồng với VNPost để lấy mã hợp đồng.

  • Trong trường hợp bạn cần tìm hiểu về 2 thông tin trên, vui lòng liên hệ VNPost để được hỗ trợ


Bước 3 Kết nối lại nhà vận chuyển VNPost trên trang quản trị MyHaravan

1. Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn mục Cấu hình -> chọn Vận chuyển. 


2. Tại ô Kết nối nhà vận chuyển VNPost, chọn nút Thao tác -> Chỉnh sửa

2. Tại đây, hãy điền Mã khách hàngMã hợp đồng (không bắt buộc) và chọn Lưu để hoàn tất


Lưu ý: 
  • Nhà bán hàng đã thực hiện kết nối với phiên bản cũ của nhà vận chuyển VN Post trước đó không cần ngắt kết nối, chỉ cần thực hiện Thao tác Chỉnh sửa và nhập thông tin mới là được
  • Khi nhập mã hợp đồng, Haravan sẽ thực hiện đồng bộ bảng giá ưu đãi hoặc các gói dịch vụ đặc biệt theo hợp đồng giữa VNPost và nhà bán hàng về trang quản trị MyHaravan

Kết nối thêm tài khoản VnPost vào trang quản trị MyHaravan

Nhà bán hàng có thể kết nối thêm tài khoản VnPost vào trang quản trị MyHaravan nếu có nhiều hơn một tài khoản. 

Để thực hiện kết nối thêm tài khoản, bạn thực hiện:

1. Tại mục Kết nối nhà vận chuyển VnPost, nhà bán hàng chọn Thêm tài khoản

2. Bạn thực hiện lại các thao tác  mục 1 để cấp quyền cho Haravan và lấy mã khách hàng

3. Nhập mã khách hàng và thay đổi thông tin gợi nhớ để phân biệt tài khoản -> chọn Lưu để hoàn tất

Vậy là bạn đã hoàn tất kết nối thêm tài khoản vào trang quản trị MyHaravan


Ngắt kết nối tài khoản nhà vận chuyển VnPost

Sau khi đã thêm tài khoản hoặc kết nối nhà vận chuyển, bạn không thể xóa tài khoản nhà vận chuyển và kết nối nhà vận chuyển đã thêm. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện ngắt kết nối tài khoản nếu không có nhu cầu sử dụng tiếp

Để thực hiện ngắt kết nối, bạn thực hiện:

1. Tại trang quản trị, bạn chọn mục Cấu hình -> Nhà vận chuyển


2. Tại mục Kết nối nhà vận chuyển VnPost, bạn chọn nút Thao tác trên tài khoản muốn thực hiện ngắt kết nối -> Chọn Tạm ngưng và chọn Tiếp tục để xác nhận ngắt kết nối

Nhà bán hàng có thể thực hiện kích hoạt lại tài khoản bằng cách chọn Thao tác -> Kết nối lại