Bạn hoàn toàn có thể bổ sung banner cho trang chủ, thông qua việc code cho giao diện.


Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: