Việc ràng buộc này giúp bạn có được thông tin số điện thoại và email khách hàng nhằm thuận tiện khi liên hệ và quản lý khách hàng. 


Bạn truy cập vào Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ Cấu hình field, sau đó lựa chọn các trường thông tin cần ràng buộc. Việc này giúp bạn có được đầy đủ thông tin đơn hàng và xử lý được dễ dàng hơn.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.