Bạn thao tác theo các bước sau:

1. Tại mục Website -> bạn chọn Blogs -> chọn Quản lý blog

2. Chọn Thêm danh mục blog

3. Thêm tên và nội dung danh mục blogs -> chọn Lưu để hoàn tất

Xem chi tiết hướng dẫn thiết lập danh mục blogs tại đây.