Cấu hình tài khoản nhân viên

Vì sao tài khoản nhân viên được phân quyền rồi nhưng không lưu hình vào mô tả sản phẩm, bài blogs được?
Vấn đề: Khi chèn hình ảnh vào bài blogs hoặc mô tả sản phẩm thì bị báo lỗi là ''Bạn không được phân quyền truy cập trang này" Nguyên nhân: Do ...
Fri, 16 Tháng 2, 2024 tại 11:38 SA
Để viết bài blogs trên Website thì tài khoản cần những quyền gì?
Thao tác phân quyền chỉ có thể thực hiện bởi tài khoản chủ cửa hàng hoặc tài khoản toàn quyền admin (trừ cài app và tạo nhân viên) Để tài khoản có thể đăng...
Fri, 16 Tháng 2, 2024 tại 11:59 SA
Phân quyền vào sử dụng ứng dụng điện thoại Haravan / HaraRetail
Một tài khoản đăng nhập vào ứng dụng Haravan Mobile App cần có các quyền sau:  Quản lý cấu hình chung (thiết lập Chỉ đọc) Đơn hàng (thiết lập Đọc và ghi)...
Fri, 23 Tháng 2, 2024 tại 10:36 SA
Làm sao để cấu hình quyền các mục cho từng quản trị viên ?
Khi chủ tài khoản thêm quản trị viên, quản trị viên này được hệ thống mặc định là Không có quyền Để thực hiện cấp quyền cho nhân viên, bạn cần tạ...
Thu, 22 Tháng 2, 2024 tại 3:14 CH
Tại sao không phân quyền tài khoản trên Trang quản trị được ?
Do một vài nguyên nhân sau mà bạn không thể thêm tài khoản trên trang quản trị MyHaravan được: 1. Tài khoản của bạn không phải là tài khoản chủ sở hữu hoặc...
Fri, 23 Tháng 2, 2024 tại 9:58 SA
Làm sao để thêm/bớt quản trị viên vào website ?
1. Để thêm quản trị viên, bạn vào Cấu hình -> chọn Nhân viên 2. Chọn Thêm nhân viên 3. Nhập tên và email nhân viên -> chọn Lưu để hoàn tất 4. T...
Thu, 22 Tháng 2, 2024 tại 1:51 CH
Phân quyền để nhân viên vào HaraRetail
Để cho tài khoản đăng nhập và thao tác được trên hararetail thì nhóm quyền phải có quyền ở những menu sau: Quản lý chung Quản lý đơn hàng Quản lý khách ...
Fri, 23 Tháng 2, 2024 tại 10:15 SA

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay