Khuyến mãi là một cách kích cầu tiêu dùng cực kỳ hiệu quả. Nhà bán hàng có nhiều cách khuyến mãi khác nhau để sử dụng cho website của mình.

Một trong những cách khuyến mãi phổ biến và được ưa chuộng là mua sản phẩm X, tặng sản phẩm Y.

Tại Haravan, Nhà bán hàng có thể sử dụng ứng dụng Mua X tặng Y để tạo các khuyến mãi này một cách dễ dàng.

Nội dung


Tổng quan về ứng dụng Mua X Tặng Y

Ứng dụng Mua X Tặng Y do nhóm Haravan phát triển, với mức phí sử dụng là 150.000đ/tháng. Nhà bán hàng có thể dùng thử trước 15 ngày trước khi chính thức sử dụng. 

Với ứng dụng Mua X Tặng Y, Nhà bán hàng có thể dễ dàng tạo chương trình khuyến mãi Mua 1 tặng giảm giá 50% cho sản phẩm đi kèm hoặc Mua 1 tặng 1 cùng nhiều cách tạo khuyến mãi linh hoạt hơn.

Thông qua ứng dụng, Nhà bán hàng có thể tạo ra nhiều hình thức mua hàng hấp dẫn, kích thích việc mua hàng của khách hàng, tăng sự cuốn hút trước các lưỡng lự mua sản phẩm.


Cài đặt ứng dụng

1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Mua X Tặng Y.

2. Chọn Cài đặt ứng dụng.


3.Hệ thống hiển thị thông tin admin shop cần kết nối app “Mua X tặng Y” và Nhà bán hàng chọn vào Admin cần cài đặt app (nếu có)


https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/42063331765/original/nA7yZP5WHfPiBnK9eo3y_U4LC7etJUsYBw.png?1617697634

4. Hệ thống hiển thị popup kết nối ứng dụng Mua X Tặng Y, Nhà bán hàng chọn Đồng ý 2 lần như hình sauKhi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Mua X Tặng Y.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/42063331759/original/ZKq_pvpAKrYA50hP82eLWjBH9wvdUOxu5w.png?1617697632

Sau khi cài đặt, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị -> Ứng dụng -> Mua X Tặng Y sử dụng ứng dụng.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/42063331758/original/39zGVZ48F0KJPCktuIvTMQFS0f-F3KeEvg.png?1617697632


Hướng dẫn thiết lập khuyến mãi Mua X Tặng Y

Để thiết lập mới chương trình “Mua X tặng Y”, Nhà bán hàng cần phải vào trong chi tiết sản phẩm X, để thiết lập sản phẩm Y được tặng kèm hoặc giảm giá.

Khi đã cài đặt thành công ứng dụng, Nhà bán hàng đều có thể thực hiện cấu hình này cho tất cả các sản phẩm có trong Trang quản trị của Nhà bán hàng.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

Bước 1: Trong mục Sản phẩm bạn chọn Tất cả sản phẩm.. Nhà bán hàng nhấp chọn sản phẩm cần cấu hình (sản phẩm X - sản phẩm mua)

Bước 2: Trong trang chi tiết của sản phẩm, Nhà bán hàng chọn Ứng dụng. Tại đây, Nhà bán hàng chọn ứng dụng Mua X Tặng Y.

Hệ thống điều hướng đến trang thiết lập khuyến Mua X tặng Y của sản phẩm được chọn. 

Bước 3: Nhà bán hàng nhấn vào nút "+ Thêm" bên cạnh sản phẩm tặng để mở màn hình Thêm mới chương trình khuyến mãi.
Bước 4: Nhà bán hàng nhập thông tin chương trình (SL mua, SL khuyến mãi, Loại khuyến mãi, Giá trị, Độ ưu tiên), thời gian hiệu lực.

- Số lượng mua: số lượng sản phẩm Khách hàng cần mua để được nhận khuyến mãi.

- Số lượng khuyến mãi: số lượng sản phẩm Y được khuyến mãi.

- Chọn loại ưu đãi cho sản phẩm Y: Trong ứng dụng Mua X Tặng Y có 3 loại ưu đãi mà Nhà bán hàng có thể lựa chọn để áp dụng khuyến mãi:

 • % Giảm: Khách mua hàng mua sản phẩm X, thì sẽ được giảm % đã thiết lập khi mua sản phẩm Y.

 • VNĐ: Khách mua hàng mua sản phẩm X, thì sẽ được giảm mức tiền đã thiết lập khi mua sản phẩm Y.

 • Tặng: Khách mua hàng mua sản phẩm X, thì sẽ nhận được tặng sản phẩm Y.

- Thiết lập Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc.

Nếu chương trình không có thời gian kết thúc, chọn Không bao giờ hết hạn.

- Thiết lập độ ưu tiên của chương trình khuyến mãi: Trong trường hợp nhà bán hàng thiết lập nhiều chương trình khuyến mãi cho sản phẩm mua X, hệ thống sẽ dựa vào độ ưu tiên để chọn chương trình nào sẽ được áp dụng trên đơn.  Giá trị càng lớn thì độ ưu tiên càng cao. 

Bước 3: Thiết lập kênh bán hàng mà chương trình khuyến mãi có thể áp dụng. Có 4 lựa chọn cho nhà bán hàng lựa chọn:
 • Tất cả kênh bán: Chương trình có thể áp dụng cho các đơn hàng từ tất cả kênh bán.
 • Tùy chọn kênh Website: Bao gồm đơn đặt trực tiếp trên website và đơn tạo trên admin nhưng chọn kênh bán hàng là Web. 
 • Tùy chọn kênh POS: Bao gồm đơn tạo trên Hararetail và đơn tạo trên admin nhưng chọn kênh bán hàng là  POS. 
 • Tùy chọn kênh Harasocial:  Bao gồm đơn tạo trên Harasocial và đơn tạo trên admin nhưng chọn kênh bán hàng là Harasocial.

Bước 4: Nhà bán hàng nhấn nút “Lưu”, hệ thống hiển thị thông báo như sau chứng tỏ chương trình đã được thêm mới thành công.

Hướng dẫn thiết lập khuyến mãi Mua X tặng hoặc giảm giá biến thể sản phẩm Y 

Bước 1: Trong trường hợp Nhà bán hàng muốn thiết lập khuyến mãi cho một số biến thể nhất định của sản phẩm Y, Nhà bán hàng chọn "Giảm theo biến thể" và chọn biến thể áp dụng.Bước 2 Nhà bán hàng lần lượt thiết lập số lượng mua, số lượng tặng, loại khuyến mãi và giá trị khuyến mãi cho từng biến thể.

Bước 3: Thiết lập Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc.Nếu chương trình không có thời gian kết thúc, chọn Không bao giờ hết hạn.

Bước 4: Thiết lập kênh bán hàng mà chương trình khuyến mãi có thể áp dụng. Có 4 lựa chọn cho nhà bán hàng lựa chọn:
 • Tất cả kênh bán: Chương trình có thể áp dụng cho các đơn hàng từ tất cả kênh bán.
 • Tùy chọn kênh Website: Bao gồm đơn đặt trực tiếp trên website và đơn tạo trên admin nhưng chọn kênh bán hàng là Web. 
 • Tùy chọn kênh POS: Bao gồm đơn tạo trên Hararetail và đơn tạo trên admin nhưng chọn kênh bán hàng là  POS. 
 • Tùy chọn kênh Harasocial:  Bao gồm đơn tạo trên Harasocial và đơn tạo trên admin nhưng chọn kênh bán hàng là Harasocial.


Bước 5: Nhà bán hàng nhấn nút “Lưu” để hoàn tất.

Chỉnh sửa thông tin chương trình khuyến mãi

Bước 1: Chọn chương trình cần chỉnh sửa

Nhà bán hàng nhấn vào biểu tượng để mở màn hình Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi

Bước 2: Nhà bán hàng nhập thông tin chỉnh sửa chương trình (SL mua, SL khuyến mãi, Loại khuyến mãi, Giá trị, Độ ưu tiên), thời gian hiệu lực, kênh áp dụng.Bước 3: Nhà bán hàng nhấn nút “Lưu”, hệ thống hiển thị thông báo như sau chứng tỏ chương trình đã được chỉnh sửa thành công.


Sao chép chương trình khuyến mãi

Bước 1: Chọn chương trình cần sao chép

Nhà bán hàng nhấn vào biểu tượng để mở màn hình Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi

Bước 2: Sao chép chương trình

Nhà bán hàng nhấn nút “Sao chép” để mở màn hình “Thêm mới chương trình khuyến mãi”.                 

Bước 3: Nhà bán hàng nhập thông tin chỉnh sửa thông tin được sao chép (SL mua, SL khuyến mãi, Loại khuyến mãi, Giá trị, Độ ưu tiên), thời gian hiệu lực, nhấn nút “Lưu”. 


Xóa chương trình khuyến mãi

Bước 1: Chọn chương trình cần xóa

Nhà bán hàng nhấn vào biểu tượng để mở màn hình Xóa chương trình khuyến mãi

Bước 2: Xác nhận xóa chương trình

Nhà bán hàng nhấn vào nút “Đồng ý” để xác nhận xóa chương trình khuyến mãi.

Hệ thống hiển thị thông báo như sau chứng tỏ chương trình đã xóa thành công.


Cấu hình độ ưu tiên    

Độ ưu tiên là yếu tố hỗ trợ được thiết lập thêm (không bắt buộc) để hệ thống nhận biết và áp dụng khuyến mãi “Mua X tặng Y” cho các sản phẩm trong giỏ hàng.

Quy tắc thiết lập độ ưu tiên trong chương trình “Mua X tặng Y”

- Khuyến mãi áp dụng theo sản phẩm

 • Độ ưu tiên chỉ nhận số, tối thiểu là 1 và tối đa là 500000
 • Nếu không nhập độ ưu tiên mặc định ứng dụng “Mua X tặng Y” ghi nhận giá trị 1
 • Giá trị càng lớn thì độ ưu tiên càng cao.

- Khuyến mãi áp dụng theo biến thể

 • Độ ưu tiên của biến thể áp dụng theo vị trí của dòng biến thể trong danh sách biến thể áp dụng khuyến mãi. Biến thể ở trên cùng có độ ưu tiên cao nhất.

Nguyên tắc hoạt động của độ ưu tiên

Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu vì sao phải đặt độ ưu tiên cho các sản phẩm, biến thế khuyến mãi qua ví dụ sau:

Chúng ta có các chương trình “Mua X tặng Y” như sau: (Các chương trình này đều còn hiệu lực và đang hoạt động tại thời điểm người dùng mua hàng)

 • CT1: Mua 1 đầm dạ hội X tặng khăn choàng lụa Y, chương trình được tạo vào lúc 01/09/2021 05:45:00. 

 • CT2: Mua 1 đầm dạ hội X giảm 50% khi mua bộ trang sức đi tiệc Z, chương trình được tạo vào lúc 01/09/2021 05:50:00.

 • CT3: Mua 1 áo sơ mi  X’ giảm 50% khi mua bộ trang sức đi tiệc Z, chương trình được tạo vào lúc 01/09/2021 09:45:00.

 • CT4: Mua 1 áo sơ mi X’ giảm 150000 khi mua khăn choàng lụa Y, chương trình được tạo vào lúc 01/09/2021 09:47:00. 

Giỏ hàng của người mua sẽ có các sản phẩm như sau:

 • Trường hợp 1:

 • 1 đầm dạ hội X

 • 1 áo sơ mi X’

 • 1 khăn choàng lụa Y

 • Trường hợp 2

 • 1 đầm dạ hội X

 • 1 bộ trang sức đi tiệc Z

 • 1 khăn choàng lụa Y

 • Trường hợp 3

 • 1 đầm dạ hội X

 • 1 áo sơ mi X’

 • 1 bộ trang sức đi tiệc Z

 • 1 khăn choàng lụa Y

Bài toán đặt ra cho các trường hợp này:

Ở trường hợp 1, áp dụng sản phẩm Y theo khuyến mãi của X hay X’ ?

Ở trường hợp 2, áp dụng theo chương trình XZ hay chương trình XY ?

Ở trường hợp 3, làm sao để hệ thống nhận biết và áp dụng khuyến mãi theo cặp chương trình XY và X’Z ?

Xử lý:

Trường hợp 1: theo thông tin chương trình “Mua X tặng Y” đã thiết lập ở trên thì trong giỏ hàng có 2 sản phẩm X và X’ là sản phẩm mua. Hệ thống sẽ kiểm tra productID của X và X’, Nếu productID của X lớn hơn X’ thì sẽ áp dụng khuyến mãi theo CT1, ngược lại sẽ áp dụng theo CT4.

Trường hợp 2: theo thông tin chương trình “Mua X tặng Y” đã thiết lập ở trên, hệ thống sẽ kiểm tra độ ưu tiên của các chương trình CT1 và CT2:

 • Độ ưu tiên của CT1 khác CT2: hệ thống áp dụng khuyến mãi theo chương trình có độ ưu tiên lớn hơn 

 • Độ ưu tiên của hai chương trình bằng nhau: hệ thống kiểm tra tiếp thời gian tạo chương trình khuyến mãi của sản phẩm khuyến mãi (Y và Z), áp dụng khuyến mãi theo chương trình được tạo trước

Trường hợp 3: theo thông tin chương trình “Mua X tặng Y” đã thiết lập ở trên, hệ thống sẽ kiểm tra productID của sản phẩm X và X’. Nếu productID của sản phẩm X lớn hơn thì hệ thống xét tiếp độ ưu tiên của chương trình CT1 và CT2:

 • Độ ưu tiên của CT1 khác CT2: hệ thống áp dụng khuyến mãi khi mua sản phẩm X theo chương trình có độ ưu tiên lớn hơn. 

 • Độ ưu tiên của CT1 = CT2: hệ thống kiểm tra tiếp thời gian tạo chương trình của sản phẩm khuyến mãi (Y và Z), áp dụng khuyến mãi theo chương trình được tạo trước


Kiểm tra tiếp các sản phẩm còn lại trong giỏ (X’ và Z):

 • Nếu có chương trình khuyến mãi thỏa điều kiện (CT3: Mua X’ khuyến mãi Z), hệ thống áp dụng khuyến mãi theo chương trình CT3 khi mua sản phẩm X’.

 • Nếu không tồn tại chương trình khuyến mãi thỏa điều kiện, hệ thống xem X’ và Z là các sản phẩm thông thường. 


Import chương trình Mua X Tặng Y

1/ Tải tệp mẫu

Để tải tệp tin mẫu import chương trình “Mua X Tặng Y”, Nhà bán hàng nhấp chọn đường dẫn “Nhập dữ liệu” tại màn hình “Danh sách sản phẩm cấu hình khuyến mãi”

Hệ thống mở màn hình popup “Nhập khuyến mãi BuyXgetY”

Hệ thống hỗ trợ ba kiểu nhập liệu tạo chương trình khuyến mãi Mua X tặng Y:

Kiểu 1: Nhập khuyến mãi theo ProductID: dữ liệu chương trình khuyến mãi Mua X tặng Y được nhập thông tin sản phẩm là ID của sản phẩm, biến thể

Kiểu 2: Nhập khuyến mãi theo SKU: dữ liệu chương trình khuyến mãi Mua X tặng Y được nhập thông tin sản phẩm là SKU của sản phẩm.

Kiểu 3: Nhập khuyến mãi theo Barcode: dữ liệu chương trình khuyến mãi Mua X tặng Y được nhập thông tin sản phẩm là Barcode của sản phẩm.

Nhà bán hàng nhấn chọn vào đường dẫn tại tên kiểu nhập liệu mà Nhà bán hàng cho là dễ dàng nhất để sử dụng. Hệ thống sẽ cung cấp file mẫu tương ứng với kiểu nhập liệu mà Nhà bán hàng đã chọn.


2/ Các trường thông tin trong tệp 

Tệp tin thông tin chương trình “Mua X Tặng Y” gồm:

Kiểu 1: Nhập khuyến mãi theo ProductID:  

Tên trường

Giá trị

Product Id

ID sản phẩm mua

Định dạng Number

Dữ liệu bắt buộc nhập

Product Name

Tên sản phẩm mua

Định dạng String

Product Quantity

Số lượng sản phẩm mua

Định dạng Number

Dữ liệu bắt buộc nhập (>=1)

Promotion Product Id

ID sản phẩm khuyến mãi (Sản phẩm tặng)

Định dạng Number

Dữ liệu bắt buộc nhập

Promotion Variant Id

ID biến thể khuyến mãi (Biến thể tặng)

Định dạng Number

 • Chỉ nhập dữ liệu nếu chương trình áp dụng theo biến thể

 • Chương trình có nhiều biến thể thì tạo nhiều dòng, mỗi dòng ghi nhận 1 ID biến thể khác nhau, các ID biến thể áp dụng cùng một chương trình phải cùng Promotion Product Id 

Promotion Quantity

Số lượng sản phẩm khuyến mãi

Định dạng Number

Dữ liệu bắt buộc nhập (>=1)

Type

Loại chương trình khuyến mãi

Chọn một trong ba giá trị:


 • VND : giảm theo số tiền

 • PERCENT : giảm theo phần trăm

 • GIFT: sản phẩm đồng giá

Dữ liệu bắt buộc nhập

Promotion Value

Giá trị giảm

Tùy theo Type mà nhận giá trị và định dạng tương ứng


 • VND : Nhập số tiền được giảm

 • PERCENT : Nhập số lớn hơn 0, bé hơn hoặc bằng 100

GIFT: nhập số 0

Dữ liệu bắt buộc nhập

Start Date

Thời gian bắt đầu

Định dạng dd/mm/yyyy hh:mm

Dữ liệu bắt buộc nhập

Start Date của các dòng thuộc cùng một chương trình phải giống nhau

End Date

Thời gian kết thúc

Định dạng dd/mm/yyyy hh:mm

Bỏ trống End Date khi chương trình không bao giờ hết hạn

+ End Date của các dòng thuộc cùng một chương trình phải giống nhau

Priority

Độ ưu tiên của chương trình Mua X Tặng Y

Định dạng Number

Khi nhập file dữ liệu để tạo chương trình Mua X tặng Y giảm theo biến thể, các cột product id, product name, product quantity, promotion product id, promotion quantity không được bỏ trống. File Excel khi sau khi đã nhập dữ liệu chương trình “Mua X Tặng Y” thành công

Nếu bỏ tróng như hình bên dưới thì khi import file, hệ thống sẽ không thiết lập chương trình giảm theo biến thể. 

Kiểu 2: Nhập khuyến mãi theo SKU

Tên trường

Giá trị

Buy Product SKU

SKU của sản phẩm mua

Định dạng String

Dữ liệu bắt buộc nhập

+ SKU lấy từ thông tin biến thể của sản phẩm mua.

+ Nếu sản phẩm mua có nhiều biến thể, khuyến khích chỉ lấy SKU sản phẩm mua từ một biến thể để dễ quản lý thông tin chương trình khuyến mãi.

Buy Product Name

Tên sản phẩm mua

Định dạng String

Buy Quantity

Số lượng sản phẩm mua

Định dạng Number

Dữ liệu bắt buộc nhập (>=1)

Promotion Product SKU

SKU của sản phẩm khuyến mãi (Sản phẩm tặng)

Định dạng String

Dữ liệu bắt buộc nhập

+ SKU lấy từ thông tin biến thể của sản phẩm khuyến mãi.

+ Với chương trình khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm Y, Y có nhiều biến thể:

Promotion Product SKU = SKU của một biến thể bất kỳ thuộc sản phẩm Y

+ Với chương trình khuyến mãi áp dụng cho các biến thể thuộc sản phẩm Y:

Promotion Product SKU = SKU của một biến thể bất kỳ thuộc sản phẩm Y

Hoặc Promotion Product SKU = giá trị tại cột Promotion Variant SKU

Promotion Variant SKU

SKU của biến thể khuyến mãi (Biến thể tặng)

Định dạng Number

 • Chỉ nhập dữ liệu nếu chương trình áp dụng theo biến thể

 • Chương trình có nhiều biến thể thì tạo nhiều dòng, mỗi dòng ghi nhận 1 SKU biến thể khác nhau.

 • Các SKU thuộc cùng một chương trình phải cùng một sản phẩm khuyến mãi.

Promotion Quantity

Số lượng sản phẩm khuyến mãi

Định dạng Number

Dữ liệu bắt buộc nhập (>=1)

Type

Loại chương trình khuyến mãi

Chọn một trong ba giá trị:


 • VND : giảm theo số tiền

 • PERCENT : giảm theo phần trăm

 • GIFT: sản phẩm đồng giá

Dữ liệu bắt buộc nhập

Promotion Value

Giá trị giảm

Tùy theo Type mà nhận giá trị và định dạng tương ứng


 • VND : Nhập số tiền được giảm

 • PERCENT : Nhập số lớn hơn 0, bé hơn hoặc bằng 100

GIFT: nhập số 0

Dữ liệu bắt buộc nhập

Start Date

Thời gian bắt đầu

Định dạng dd/mm/yyyy hh:mm

Dữ liệu bắt buộc nhập

+ Start Date của các dòng thuộc cùng một chương trình phải giống nhau

End Date

Thời gian kết thúc

Định dạng dd/mm/yyyy hh:mm

Bỏ trống End Date khi chương trình không bao giờ hết hạn

+ End Date của các dòng thuộc cùng một chương trình phải giống nhau

Priority

Độ ưu tiên của chương trình Mua X Tặng Y

Định dạng Number

Ví dụ: File Excel khi sau khi đã nhập dữ liệu chương trình “Mua X Tặng Y”

Kiểu 3: Nhập khuyến mãi theo Barcode:

Tên trường

Giá trị

Buy Product Barcode

Barcode của sản phẩm mua

Định dạng String

Dữ liệu bắt buộc nhập

+ Barcode lấy từ thông tin biến thể của sản phẩm mua.

+ Nếu sản phẩm mua có nhiều biến thể, khuyến khích chỉ lấy Barcode sản phẩm mua từ một biến thể để dễ quản lý thông tin chương trình khuyến mãi.

Buy Product Name

Tên sản phẩm mua

Định dạng String

Buy Quantity

Số lượng sản phẩm mua

Định dạng Number

Dữ liệu bắt buộc nhập (>=1)

Promotion Product Barcode

Barcode của sản phẩm khuyến mãi (Sản phẩm tặng)

Định dạng String

Dữ liệu bắt buộc nhập

+ Barcode lấy từ thông tin biến thể của sản phẩm khuyến mãi.

+ Với chương trình khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm Y, Y có nhiều biến thể:

Promotion Product Barcode = Barcode của một biến thể bất kỳ thuộc sản phẩm Y

+ Với chương trình khuyến mãi áp dụng cho các biến thể thuộc sản phẩm Y:

Promotion Product Barcode = Barcode của một biến thể bất kỳ thuộc sản phẩm Y

Hoặc Promotion Product Barcode = giá trị tại cột Promotion Variant Barcode

Promotion Variant Barcode

Barcode của biến thể khuyến mãi (Biến thể tặng)

Định dạng Number

 • Chỉ nhập dữ liệu nếu chương trình áp dụng theo biến thể

 • Chương trình có nhiều biến thể thì tạo nhiều dòng, mỗi dòng ghi nhận 1 Barcode biến thể khác nhau.

 • Các Barcode thuộc cùng một chương trình phải cùng một sản phẩm khuyến mãi.

Promotion Quantity

Số lượng sản phẩm khuyến mãi

Định dạng Number

Dữ liệu bắt buộc nhập (>=1)

Type

Loại chương trình khuyến mãi

Chọn một trong ba giá trị:


 • VND : giảm theo số tiền

 • PERCENT : giảm theo phần trăm

 • GIFT: sản phẩm đồng giá

Dữ liệu bắt buộc nhập

Promotion Value

Giá trị giảm

Tùy theo Type mà nhận giá trị và định dạng tương ứng


 • VND : Nhập số tiền được giảm

 • PERCENT : Nhập số lớn hơn 0, bé hơn hoặc bằng 100

GIFT: nhập số 0

Dữ liệu bắt buộc nhập

Start Date

Thời gian bắt đầu

Định dạng dd/mm/yyyy hh:mm

Dữ liệu bắt buộc nhập

+ Start Date của các dòng thuộc cùng một chương trình phải giống nhau

End Date

Thời gian kết thúc

Định dạng dd/mm/yyyy hh:mm

Bỏ trống End Date khi chương trình không bao giờ hết hạn

+ End Date của các dòng thuộc cùng một chương trình phải giống nhau

Priority

Độ ưu tiên của chương trình Mua X Tặng Y

Định dạng Number

Ví dụ: File Excel khi sau khi đã nhập dữ liệu chương trình “Mua X Tặng Y”

3/ Import thêm mới chương trình Mua X Tặng Y

Để thực hiện import thêm mới chương trình “Mua X Tặng Y” từ file excel, Nhà bán hàng nhấn chọn đường dẫn “Nhập dữ liệu” tại màn hình “Danh sách sản phẩm cấu hình khuyến mãi” để mở lại màn hình “Nhập khuyến mãi BuyXgetY

Nhà bán hàng nhấn nút “Chọn file” và tải tệp tin mẫu đã nhập thông tin chương trình khuyến mãi từ máy local

Nhà bán hàng nhấn nút “Nhập dữ liệu” tại màn hình này để xác nhận nhập dữ liệu từ tệp tin mẫu.

Nhà bán hàng nhấn tiếp nút “Đồng ý” tại màn hình xác nhận đồng ý thêm mới chương trình “Mua X Tặng Y” từ dữ liệu trong tệp tin mẫu đã tải lên.

Sau khi hoàn tất quá trình quá trình xử lý import chương trình khuyến mãi, hệ thống “Mua X Tặng Y” gửi thông báo kết quả cho Nhà bán hàng qua email của tài khoản thực hiện thao tác import.


Cấu hình loại bỏ sản phẩm 0đ khỏi giỏ hàng


Cấu hình này sẽ chặn không cho thêm các sản phẩm không hợp lệ vào giỏ hàng (sản phẩm có giá 0đ). Tuy nhiên, nếu nhà bán hàng muốn chạy khuyến mãi khuyến mãi tặng sản phẩm dùng thử hoặc áp dụng nhiều loại khuyến mãi mua sản phẩm tặng sản phẩm khác nhau, bạn có thể tắt cấu hình này.


Cấu hình hiển thị khuyến mãi Mua X Tặng Y

Sau khi Nhà bán hàng thiết lập cấu hình chương trình Mua X Tặng Y trong ứng dụng, hệ thống tự động ghi nhận và thực hiện theo như thiết lập. Tuy nhiên, Khách mua hàng không biết gì về các chương trình đó. Cho đến khi họ vô tình mua đúng số lượng sản phẩm X và nhận về được ưu đãi sản phẩm Y.

Do đó, Nhà bán hàng thiết lập hiển thị các chương trình ưu đãi đó trên website. Như vậy, Nhà bán hàng sẽ chủ động thu hút khách hàng mua hàng nhiều hơn.  

Để hiển thị khuyến mãi đã tạo ra website, bạn vào Website -> Giao diện -> Thiết lập theme. Bạn kéo xuống và chọn mục Kích hoạt App khuyến mãi. Tại đây bạn tick chọn vào ô Sử dụng app.

Chọn Lưu để hoàn tất.

Nếu giao diện hiện tại của bạn không có mục này, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau:

 • Số điện thoại: 1900 636 099 - Phím số 2

 • Email: support@haravan.com

 • Chat trực tiếp tại Trang quản trị MyHaravan hoặc Website www.haravan.com.