Báo cáo tồn kho giúp người bán quản lý và kiểm soát số lượng hàng tồn hiệu quả để tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. 

Nội dung


Tìm kiếm và xem báo cáo

Để xem báo cáo tồn kho, bạn thực hiện:

1.Tại mục Báo cáo, bạn chọn Danh sách báo cáo và chọn mục Tồn kho

2. Chọn báo cáo bạn cần xem trong danh sách báo cáo tồn kho

Gợi ý: Nhà bán có thể nhập tên báo cáo vào thanh tìm kiếm để tìm nhanh chóng hơn.

Lưu ý: 
 • Nhà bán hàng sử dụng chế độ Tồn kho cơ bản sẽ không xem được Báo cáo tồn kho
 • Đối tượng xem báo báo: Nhân viên quản lý kho được phân quyền quản lý báo cáo (Đọc và ghi hoặc Chỉ đọc) và quyền xem dữ liệu báo cáo (Tất cả các kho hoặc Chỉ đọc dữ liệu ở kho được chỉ định)Giải thích thuật ngữ

 


Khái niệm
 

Ý nghĩa

Tồn kho

Bao gồm: 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm ở kho A, kho A chưa giao => Số lượng sản phẩm đặt tăng lên

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B cần điều chuyển sang kho A, đã tạo phiếu rồi nhưng kho B chưa chuyển => Số lượng sản phẩm đặt tăng lênĐặt

Bao gồm: 

 • Người bán hàng đặt nhà phân phối, nhà phân phối chưa xuất qua và nhà bán hàng chưa chọn Nhập hàng trên phiếu đặt => Số lượng sản phẩm K.K.D sẽ tăng lên. 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B đã điều chuyển sang kho A, kho A chưa nhận được => Số lượng sản phẩm K.K.D tăng lên

Khả dụng

Số khả dụng = Số tồn - Số đặt

Cụ thể: 

 • Nếu người bán không cho phép đặt hàng khi hết hàng, người mua sẽ không thể đặt hàng khi số khả dụng <=0 

 • Nếu người bán cho phép đặt hàng khi hết hàng, người mua vẫn đặt được hàng bất kể số khả dụng là bao nhiêu. 

Không khả dụng

Bao gồm: 

 • Người bán hàng đặt nhà phân phối, nhà phân phối chưa xuất qua và nhà bán hàng chưa chọn Nhập hàng trên phiếu đặt => Số lượng sản phẩm K.K.D sẽ tăng lên. 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B đã điều chuyển sang kho A, kho A chưa nhận được => Số lượng sản phẩm K.K.D tăng lên


Lọc xem báo cáo 

Bạn có thể tùy chỉnh lọc dữ liệu theo nhu cầu mong muốn bằng cách:

 • Lọc báo cáo theo các điều kiện đơn hàng

Mỗi loại báo cáo sẽ có những điều kiện lọc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lọc thêm những thông tin khác để xem chi tiết hơn.

Các thuộc tính của bộ lọc bao gồm:

 • Sản phẩm

 • Loại sản phẩm

 • Thuộc tính

 • Nhóm sản phẩm

 • Nhà cung cấp

 • Địa điểm

 • Tồn kho

Ví dụ Bạn muốn xem tồn của sản phẩm giày có kích thước 30, bạn có thể lọc thuộc tính là 30. 


Thêm thông tin hiển thị trên báo cáo

Báo cáo tồn kho chỉ có 4 cột thông tin: Tồn kho, Đặt, Khả dụng, Không khả dụng. Bạn có thể điều chỉnh để ẩn bớt cột thông tin trên báo cáo tùy theo nhu cầu của bạn.

Để ẩn cột thông tin trên báo cáo, nhà bán hàng chọn mục Chọn cột và bấm vào biểu tượng X bên cạnh thông tin bạn muốn ẩn trên báo cáo -> chọn Áp dụng để hoàn tất.

Để thêm lại cột thông tin đã ẩn, nhà bán hàng chọn mục Chọn cột -> chọn lại các thông tin đã xóa trước đó và chọn Áp dụng để hoàn tất.


Nhóm theo trường thông tin

Tương tự như tính năng pivot trong excel, thao tác nhóm là một thao tác được sử dụng để nhóm các hàng dữ liệu lại với nhau dựa trên một hoặc nhiều cột dữ liệu chung

Ví dụ bạn muốn thống kê tồn kho của sản phẩm áo hoa nhí đỏ đang có ở các kho nào. Bạn thực hiện vào mục Chọn cột và chọn Kho -> chọn Áp dụng để hoàn tất.


Kết quả: Nhà bán hàng sẽ xem được các sản phẩm áo hoa nhí đỏ tại các kho.


Gợi ý:
Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi vị trí của các cột thông tin để thông tin được sắp xếp hợp lý hơn, tạo ra sự thuận tiện trong việc đọc và hiểu thông tin trong báo cáo.

Để xắp xếp vị trí cột thông tin, nhà bán hàng thực hiện vào mục Chọn cột -> Nhấn giữ biểu tượng tùy chọn bên cạnh cột thông tin muốn thay đổi vị trí -> Giữ chuột vào kéo đến vị trí muốn hiển thị.


Nhân bản/Xuất báo cáo

Xem hướng dẫn nhân bản và xuất báo cáo tại đây.

Lưu ý:

Báo cáo của bạn sẽ được xuất dưới định dạng file xlsx và thời gian hiển thị sẽ theo múi giờ của hệ thống. Ví dụ Nếu múi giờ trên hệ thống Haravan của bạn là GMT+7, thời gian trong báo cáo sẽ được xuất theo múi giờ GMT+7.