Báo cáo tồn kho giúp người bán quản lý và kiểm soát số lượng hàng tồn hiệu quả để tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. 


Đối tượng xem báo báo: Nhân viên quản lý kho được phân quyền quản lý báo cáo (Đọc và ghi hoặc Chỉ đọc) và quyền xem dữ liệu báo cáo (Tất cả các kho hoặc Chỉ đọc dữ liệu ở kho được chỉ định)
Nội dung

1) Các khái niệm cần nắm 
KHÁI NIỆM
 

Ý NGHĨA

Tồn kho

Bao gồm: 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm ở kho A, kho A chưa giao => Số lượng sản phẩm đặt tăng lên

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B cần điều chuyển sang kho A, đã tạo phiếu rồi nhưng kho B chưa chuyển => Số lượng sản phẩm đặt tăng lên


Đặt

Bao gồm: 

 • Người bán hàng đặt nhà phân phối, nhà phân phối chưa xuất qua và nhà bán hàng chưa chọn Nhập hàng trên phiếu đặt => Số lượng sản phẩm K.K.D sẽ tăng lên. 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B đã điều chuyển sang kho A, kho A chưa nhận được => Số lượng sản phẩm K.K.D tăng lên

Khả dụng

Số khả dụng = Số tồn - Số đặt


Cụ thể: 

 • Nếu người bán không cho phép đặt hàng khi hết hàng, người mua sẽ không thể đặt hàng khi số khả dụng <=0 

 • Nếu người bán cho phép đặt hàng khi hết hàng, người mua vẫn đặt được hàng bất kể số khả dụng là bao nhiêu. 


Không khả dụng

Bao gồm: 

 • Người bán hàng đặt nhà phân phối, nhà phân phối chưa xuất qua và nhà bán hàng chưa chọn Nhập hàng trên phiếu đặt => Số lượng sản phẩm K.K.D sẽ tăng lên. 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B đã điều chuyển sang kho A, kho A chưa nhận được => Số lượng sản phẩm K.K.D tăng lên


2) Giới thiệu các thuộc tính hiển thị và bộ lọc của báo cáo

Thiết lập thông tin hiển thị trên báo cáo 

Để thêm thuộc tính hiển thị, bạn chọn Thêm hiển thị, thực hiện lựa chọn các thuộc tính và chọn Áp dụng.

Các thuộc tính hiển thị bao gồm:

 • Sản phẩm

 • Biến thể

 • Loại sản phẩm

 • Nhà cung cấp 

 • SKU

 • Barcode

 • Kho

Ví dụ Bạn muốn xem sản phẩm Đầm Bẹt Vai thô phối bèo hiện đang có tồn ở những kho nào. Bạn sẽ thiết lập Thêm hiển thị Kho


Thuộc tính bộ lọc bao gồm

 • Sản phẩm
 • Loại sản phẩm
 • Nhóm sản phẩm
 • Nhà cung cấp
 • Địa điểm
 • Tồn kho

Ví dụ Bạn muốn xem tồn của sản phẩm Đầm bẹt vai, bạn chọn Điều kiện lọc Sản phẩm là Đầm bẹt vai 


3) 8 mẫu báo cáo cơ bản
 • Tồn kho

Báo cáo số lượng tồn kho của sản phẩm.

 • Điều chỉnh

Báo cáo số lượng sản phẩm thực hiện kiểm kho

 • Điều chuyển

Báo cáo theo dõi điều chuyển hàng hóa giữa các kho

 • Mua hàng

Báo cáo theo dõi lượng hàng hóa mua vào, trạng thái nhập hàng của các kho

 • Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết theo sản phẩm

Báo cáo lượng tồn kho tăng giảm của sản phẩm trong khung thời gian thực hiện thống kê

 • Nhập hàng

Báo cáo theo dõi hoạt động đặt hàng - nhập hàng từ nhà cung cấp

 • Trả hàng

Báo cáo trả hàng đã nhập cho nhà cung cấp

 • Lô-hạn sử dụng

Theo dõi sản phẩm theo lô hạn sử dụng