Báo cáo tồn kho giúp người bán quản lý và kiểm soát số lượng hàng tồn hiệu quả để tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. 


Lưu ý: 
 • Nhà bán hàng sử dụng chế độ Tồn kho cơ bản sẽ không xem được Báo cáo tồn kho
 • Đối tượng xem báo báo: Nhân viên quản lý kho được phân quyền quản lý báo cáo (Đọc và ghi hoặc Chỉ đọc) và quyền xem dữ liệu báo cáo (Tất cả các kho hoặc Chỉ đọc dữ liệu ở kho được chỉ định)

Nội dung


Giải thích thuật ngữ

 


Khái niệm
 

Ý nghĩa

Tồn kho

Bao gồm: 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm ở kho A, kho A chưa giao => Số lượng sản phẩm đặt tăng lên

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B cần điều chuyển sang kho A, đã tạo phiếu rồi nhưng kho B chưa chuyển => Số lượng sản phẩm đặt tăng lênĐặt

Bao gồm: 

 • Người bán hàng đặt nhà phân phối, nhà phân phối chưa xuất qua và nhà bán hàng chưa chọn Nhập hàng trên phiếu đặt => Số lượng sản phẩm K.K.D sẽ tăng lên. 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B đã điều chuyển sang kho A, kho A chưa nhận được => Số lượng sản phẩm K.K.D tăng lên

Khả dụng

Số khả dụng = Số tồn - Số đặt

Cụ thể: 

 • Nếu người bán không cho phép đặt hàng khi hết hàng, người mua sẽ không thể đặt hàng khi số khả dụng <=0 

 • Nếu người bán cho phép đặt hàng khi hết hàng, người mua vẫn đặt được hàng bất kể số khả dụng là bao nhiêu. 

Không khả dụng

Bao gồm: 

 • Người bán hàng đặt nhà phân phối, nhà phân phối chưa xuất qua và nhà bán hàng chưa chọn Nhập hàng trên phiếu đặt => Số lượng sản phẩm K.K.D sẽ tăng lên. 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B đã điều chuyển sang kho A, kho A chưa nhận được => Số lượng sản phẩm K.K.D tăng lên


Lọc xem báo cáo 

Bạn có thể tùy chỉnh lọc dữ liệu theo nhu cầu mong muốn bằng cách:

 • Lọc báo cáo theo các điều kiện đơn hàng

Mỗi loại báo cáo sẽ có những điều kiện lọc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lọc thêm những thông tin khác để xem chi tiết hơn.

Các thuộc tính của bộ lọc bao gồm:

 • Sản phẩm

 • Loại sản phẩm

 • Nhóm sản phẩm

 • Nhà cung cấp

 • Địa điểm

 • Tồn kho

Ví dụ Bạn muốn xem tồn của sản phẩm Váy hoa Maxi, bạn chọn Điều kiện Sản phẩm là Váy hoa Maxi


Thêm thông tin hiển thị trên báo cáo

Báo cáo tồn kho chỉ có 4 cột thông tin: Tồn kho, Đặt, Khả dụng, Không khả dụng. Bạn có thể điều chỉnh để ẩn bớt cột thông tin trên báo cáo tùy theo nhu cầu của bạn.

Để ẩn cột thông tin trên báo cáo, nhà bán hàng chọn mục Chọn cột và bấm vào biểu tượng X bên cạnh thông tin bạn muốn ẩn trên báo cáo -> chọn Áp dụng để hoàn tất

Để thêm lại cột thông tin đã ẩn, nhà bán hàng chọn mục Chọn cột -> chọn Thêm ở mục Chỉ số

Chọn vào thông tin đang ẩn và chọn Áp dụng để hoàn tất

Nhóm theo trường thông tin

Tương tự như tính năng pivot trong excel, thao tác nhóm là một thao tác được sử dụng để nhóm các hàng dữ liệu lại với nhau dựa trên một hoặc nhiều cột dữ liệu chung

Khi sử dụng nhóm, các hàng dữ liệu có giá trị giống nhau trong cột hoặc các cột được chỉ định sẽ được nhóm lại thành một hàng duy nhất trong báo cáo.

Ví dụ bạn muốn thống kê tồn kho của sản phẩm Váy Maxi tại tất cả các kho. Bạn thực hiện chọn vào mục Chọn cột -> chọn Thêm tại mục Nhóm

 


Chọn thêm Kho -> chọn Áp dụng

Kết quả: Nhà bán hàng sẽ xem được tồn kho của sản phẩm Váy Maxi tại các kho 


Gợi ý:
Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi vị trí của các cột thông tin để thông tin được sắp xếp hợp lý hơn, tạo ra sự thuận tiện trong việc đọc và hiểu thông tin trong báo cáo.

Để xắp xếp vị trí cột thông tin, nhà bán hàng thực hiện vào mục Chọn cột -> Nhấn giữ biểu tượng tùy chọn bên cạnh cột thông tin muốn thay đổi vị trí -> Giữ chuột vào kéo đến vị trí muốn hiển thị

Nhân bản/Xuất báo cáo

 • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới

Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị ở cuối danh sách báo cáo

 • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan dưới định dạng CSV.


Lưu ý:

Báo cáo của bạn sẽ được xuất dưới định dạng file CSV và thời gian hiển thị sẽ theo múi giờ của hệ thống.
Ví dụ Nếu múi giờ trên hệ thống Haravan của bạn là GMT+7, thời gian trong báo cáo sẽ được xuất theo múi giờ GMT+7.