Sử dụng tệp tin pdf trong mô tả sản phẩm giúp bạn trình bày thông tin một cách cụ thể và chuyên sâu hơn về tính năng, đặc điểm hoặc hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Bằng cách chèn file này, bạn có thể cung cấp cho khách hàng một tài liệu tham khảo toàn diện và rõ ràng.

Để thực hiện chèn file pdf vào mô tả sản phẩm, nhà bán hàng thực hiện:

1. Tải file PDF lên Google Drivemở quyền truy cập công khai


2. Chọn biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh Chia sẻ và chọn Mở trong cửa sổ mới

3. Sau đó, bạn bấm vào biểu tượng tùy chọn và chọn Nhúng mục

4. Copy đoạn mã nhúng iframe 


5.Vào mục sản phẩm, chọn sản phẩm cần chỉnh sửa mô tả sản phẩm. Tại mục mô tả sản phẩm, chọn Mã HTML


5. Dán đoạn code có đường dẫn file doc hoặc file pdf vào vị trí muốn hiển thị trên phẩn mô tả sản phẩm -> chọn Đồng ý


Gợi ý:
Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh width và height của khung iframe để hiển thị được tốt nhất trên website

6. Chọn Cập nhật

Kết quả hiển thị