Hệ thống tự động xác thực đơn hàng và gắn nhãn đơn hàng nếu khách hàng dùng điểm tích lũy để thanh toán.

Để flow có thể hoạt, bạn cần:

  • Kích hoạt flow

  • Thay đổi điểm tích lũy thanh toán quy ước trong flow


MỤC LỤC


Cách thiết lập

Bước 1: Kích hoạt Flow. Xem thêm hướng dẫn Kích hoạt flow tại đây

Bước 2: Thay đổi điểm tích lũy thanh toán quy ước trong flow theo nhu cầu của bạn

  1. Chọn sửa flow

  2. Chọn ô điều kiện, tại đây, bạn thực hiện chỉnh sửa lại số điểm tích lũy thanh toán quy ước hoặc điều kiện giới hạn điểm tích lũy.

  3. Chọn Lưu để hoàn tất


Một số điều kiện giới hạn điểm tích lũy


is not equal to

Không bằng 

is equal to

bằng

less than

ít hơn

less than or equal to

ít hơn hoặc bằng

greater than

lớn hơn

greater than or equal to

lớn hơn hoặc bằng

is any of

Bằng với bất kỳ giá trị nào được quy ước

is not any of

Không bằng với bất kỳ giá trị nào được quy ước


Vậy là bạn đã hoàn thành xong việc thiết lập flow Tự động xác thực đơn và tag phân loại nếu đơn có dùng điểm tích lũy thanh toán.


Xóa Flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.