Chỉ có 2 nhà vận chuyển là Ahamove và Grab hỗ trợ hiển thị các gói vận chuyển và phí vận chuyển trên trang check out để người mua có thể lựa chọn.  

Xem thêm hướng dẫn thiết lập phí vận chuyển trực tiếp từ nhà vận chuyển tại đây