Có thể lọc đơn hàng theo số điện thoại bằng cách gõ số điện thoại vào ô tìm kiếm.


Bạn vui lòng tham khảo thêm bài hướng dẫn chi tiết tại đây.