Quản lý tồn kho

Làm sao để thiết lập số lượng tồn kho cho tất cả sản phẩm trong Tồn kho cơ bản ?
Bước 1: Xuất tệp tất cả sản phẩm 1. Từ Trang quản trị ➨ Sản phẩm. 2. Chọn Thao tác → Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan. Trong hộp thoại, bạn chọn hai tùy ...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 9:55 SA
Vì sao các đơn hàng COD (đẩy cho nhà vận chuyển hoặc nhà vận chuyển khác) dù đã chuyển trạng thái đã giao hàng, đã thanh toán, đã nhận COD thì vẫn không được tạo phiếu thu tự động ở Sổ quỹ?
Vấn đề: Hệ thống không tự động tạo phiếu thu cho các đơn hàng COD đã được giao thành công và nhận tiền thành công  Nguyên nhân: Điều kiện để tạo phiếu thu ...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 10:33 SA
Tại sao khi sử dụng tồn kho nâng cao, lại không thể sử tính năng Nhập file sản phẩm để cập nhật tồn kho ?
Nguyên nhân: Vì tồn kho nâng cao sản phẩm quản lý tồn ở nhiều kho khác nhau và để lưu được lịch sử nhập ở kho nào hoặc nhân viên nào thao tác thì cần phải l...
Thu, 27 Tháng 4, 2023 tại 2:26 CH
Vì sao khi thực hiện nhập file đối soát và file nhận tiền, hệ thống báo lỗi không tồn tại?
Vấn đề: Khi nhà bán hàng thực hiện nhập file đối soát hoặc file nhận tiền lên, hệ thống báo vận đơn không tồn tại. Nguyên nhân: Lỗi này thường xảy ra ...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 12:05 CH
Làm sao để thay đổi giá vốn cho sản phẩm trong tồn kho nâng cao ?
Bạn có thể thay đổi giá vốn trực tiếp trong trang chi tiết biến thể. Xem hướng dẫn điều chỉnh giá vốn tại đây  NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Tồn kho nâng c...
Sat, 29 Tháng 10, 2022 tại 9:18 SA
Vì sao khi thực hiện hoàn trả đơn hàng lại không thấy có phiếu chi được tự động tạo ra?
Vấn đề: Đơn hàng được hoàn trả (một phần hoặc toàn phần) nhưng lại không thấy hệ thống tạo phiếu chi ghi nhận lại số tiền hoàn trả cho khách hàng. Đơn đã h...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 10:36 SA
Làm sao để phân quyền cho nhân viên vào mục Sổ quỹ?
Để nhân viên có thể vào mục Sổ quỹ, bạn chọn Quyền Quản lý sổ quỹ và Quyền xem dữ liệu sổ quỹ. Quyền đọc công nợ chỉ được chỉ đọc NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN Q...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 12:34 CH
Có thể xóa các phiếu Điều chuyển và Kiểm kho không?
Không thể xóa phiếu điều chuyển và kiểm kho. Chỉ có thể hủy phiếu phiếu Kiểm kho khi chưa cân bằng.  NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Tạo phiếu kiểm kho trên Har...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 12:23 CH
Làm sao để phân quyền nhân viên thực hiện đặt hàng, nhập hàng và trả hàng nhập?
Để nhân viên có thể thực hiện đặt, nhập và trả hàng, bạn cần thực hiện phân quyền: Quyền đọc và ghi với quyền quản lý phiếu mua hàng: Quyền xem dữ li...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 10:39 SA
Có thể thiết lập một sản phẩm lấy tại một địa chỉ cụ thể nào không ?
Có thể. Điều kiện là bạn phải đang sử dụng gói dịch vụ Omi của Haravan và website của bạn đã được thiết lập nhiều kho hàng. Khi đó, bạn gửi yêu cầu...
Wed, 20 Tháng 9, 2023 tại 11:42 SA

Cùng danh mục