Có thể. 


Bằng cách xóa mã nhúng hoặc chỉnh sửa ID sản phẩm trong mã nhúng, bạn có thể xóa nút mua hàng, hoặc thay đổi sản phẩm được nhúng.


Mã nhúng sẽ có cú pháp tương tự như hình:Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH để được hỗ trợ: