Haravan không cập nhật tình trạng đơn hàng của VNPost có thể do 2 nguyên nhân sau: 

1. Nếu chưa cập nhật webhook của Haravan tại trang quản lý tài khoản VNPost, Haravan sẽ không thể nhận thông tin vận chuyển của đơn hàng và cập nhật theo thời gian thực cho bạn.

Vui lòng làm theo Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển VNPost để kết nối thành công với nhà vận chuyển VNPost.

  1. Ở mục Cấu hình đối tác của VNPost, hãy kiểm tra xem đối tác Haravan đã được chọn. Nếu chưa, hãy đánh vào ô Haravan. 

Lưu ý: Bạn cần có tài khoản VNPost để có thể kiểm tra 2 thông tin trên. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng liên hệ hotline của VNPost để được hỗ trợ: 1900 5454 81