Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng được duy nhất một mã giảm giá.


Nếu Khách mua hàng đồng thời có được một mã giảm giá 10% và một mã giảm giá "giao hàng miễn phí" thì chỉ có thể chọn một trong hai.