Giúp nhân viên dễ dàng lọc và gom đơn giao theo khu vực quận/huyện, nhằm đẩy nhanh thời gian và tối ưu chi phí giao hàng.

Cách thiết lập

Để flow hoạt động, bạn chỉ cần thực hiện kích hoạt flow. Xem hướng dẫn kích hoạt flow tại đây

Xóa flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.