Dùng trước - Trả sau hiện đang là một hình thức thanh toán được người mua hàng ưa thích vì sự tiện lợi nó mang lại. Đây cũng là một đòn bẩy hữu hiệu mà nhà bán hàng có thể dùng để kích thích người mua nhanh chóng chốt đơn. Hình thức này giúp người mua nhanh chóng có được món hàng mình mong muốn mà không cần lo lắng quá về tài chính. 

MoMo hiện đã cung cấp hình thức ví trả sau để đa dạng hóa lựa chọn thanh toán cho người mua. 

Haravan cũng đã cho phép nhà bán hàng tích hợp hình thức thanh toán ví trả sau MoMo vào trang admin. 

MỤC LỤC


Chuẩn bị trước khi kết nối hình thức ví trả sau MoMo vào admin Haravan

Nhà bán hàng cần thực hiện đăng kí tích hợp ví trả sau MoMo trên hệ thống Haravan tại link này.

Sau khi MoMo đã xét duyệt yêu cầu tích hợp, MoMo sẽ liên hệ tư vấn ký hợp đồng và cung cấp cho bạn các thông tin(trong vòng 24h):

  • PartnerCode

  • ACCESS KEY

  • SECRET KEY

Lưu ý: 

Nhà bán hàng vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH của MoMo nếu gặp vấn đề về các thông tin trên

Hotline : 1900 636 652

Email : merchant.care@momo.vn

Website : business.momo.vn


Tích hợp thanh toán MoMo trong Haravan

Nhà bán hàng thực hiện tích hợp thanh toán vào Haravan như sau:

1. Từ Trang quản trị Haravan > Cấu hình > Phương thức thanh toán.

2. Nếu nhà bán hàng chưa thực hiện thêm cổng thanh toán MoMo, chọn Thêm cổng thanh toán -> chọn biểu tượng + bên cạnh cổng thanh toán MoMo


3. Nhà bán hàng chọn Thêm phương thức thanh toán và chọn Thanh toán online qua ví trả sau MoMo

4. Nhà bán hàng điền các thông tin tích hợp:

  • PartnerCode

  • ACCESS KEY

  • SECRET KEY

Chọn Kích hoạt để hoàn tất


Thao tác thanh toán bằng Ví trả sau MoMo

Sau khi tích hợp vào Haravan, Khách mua hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán Ví trả sau MoMo khi thanh toán mua hàng.

Khi Khách mua hàng nhấp chọn Hoàn tất đơn hàng, hệ thống chuyển hướng sang trang thanh toán MoMo để Khách mua hàng thực hiện thanh toán.

Sau khi thực hiện quét mã QR, người mua sẽ được dẫn tới trang thanh toán trên app MoMo. Tại đây, người mua sẽ chọn phương thức thanh toán là Ví trả sau và thực hiện các bước hoàn tất thanh toán.