Với những cửa hàng có số lượng sản phẩm nhiều và đa dạng. Việc thêm mới, chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên admin Haravan sẽ tốn thời gian. Tác vụ xuất nhập danh sách sản phẩm người bán chỉnh sửa đồng loạt sản phẩm và hạn chế sai sót.


Các bước xuất danh sách sản phẩm

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Sản phẩm > Chọn Tất cả sản phẩm. 
  2. Chọn nút “...” kế bên nút “Tạo sản phẩm”. 
  3. Chọn Xuất dữ liệu.
  4. Chọn Sản phẩm cần xuất và định dạng file mong muốn.
  5. Chọn Xuất dữ liệu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slidernote

Lưu ý | 

  • Dữ liệu sẽ gửi về email đăng kí tài khoản Haravan của người sở hữu cửa hàng để đảm bảo tính bảo mật. Bạn cần tải file và chỉnh sửa theo ý muốn.