Với những cửa hàng có số lượng sản phẩm nhiều và đa dạng. Việc thêm mới, chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên admin Haravan sẽ tốn thời gian. Tác vụ xuất nhập danh sách sản phẩm người bán chỉnh sửa đồng loạt sản phẩm và hạn chế sai sót.

MỤC LỤC


Các bước xuất danh sách sản phẩm

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Sản phẩm > Chọn Tất cả sản phẩm. 

2. Chọn Xuất dữ liệu và chọn Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan/theo mẫu cân điện tử/mẫu sàn TMĐT

3. Chọn Sản phẩm cần xuất và định dạng file mong muốn (Không thể chọn định dạng file khi xuất dữ liệu theo mẫu Shopee) -> chọn Xuất dữ liệu

5. Nhà bán hàng kiểm tra tình trạng tải file trong thông báo xuất file trên trang admin. 

Nếu xuất dữ liệu hơn 200 dòng, hệ thống sẽ gửi file về email đang đăng nhập khi thao tác tải file.


Nếu số dòng dữ liệu tải về dưới 200 dòng, nhà bán hàng có thể tải file trực tiếp trên mục thông báo.

Khi tải file bị lỗi, nhà bán vui lòng thực hiện thao tác tải lại và vui lòng chờ kết quả trong vài phút. 6. File sẽ được tải về dưới định dạng file nén .zip để tối ưu hóa tốc độ xuất dữ liệu của hệ thống. Do đó, nhà bán hàng cần thực hiện giải nén file để lưu file vào thư mục mong muốn. 


Lưu ý:
Hệ thống hỗ trợ xuất 100.000 dòng trên file.