Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn và gắn nhãn cho đơn hàng từ các khách hàng được gắn nhãn phân loại khách vip. 

Để flow hoạt động, bạn cần:

 • Kích hoạt flow

 • Gắn group ID Telegram vào flow

 • Tạo nhãn và gắn nhãn phân loại khách hàng


MỤC LỤCCách thiết lập

Bước 1: Kích hoạt Flow. Xem thêm hướng dẫn kích hoạt flow tại đây

Bước 2Kết nối Haravan Flow với group Telegram đã tạo: Để ứng dụng có thể gửi tin nhắn vào group Telegram, bạn cần lấy group ID và gắn vào flow.

 • Gắn Group ID vào Flow: 

1. Đầu tiên bạn cần tạo một group Telegram cho nhân viên quản lý. Sau đó bạn thực hiện thêm bot Haravan Flow bằng cách nhấn vào tên group -> chọn Thêm thành viên.

 

 

 1. Nhập tìm Haravan Flow trong ô tìm kiếm và chọn thêm Haravan Flow, bot sẽ gửi một dãy số là group ID. 

 

 

 

 

 • Gắn ID group vào flow

Để Flow có thể gửi tin nhắn tới group Telegram, bạn cần gắn số ID vào Flow bằng cách chọn một Flow muốn chỉnh sửa -> Sửa Flow -> Chọn ô điều kiện và chọn Gửi tin nhắn Telegram, tại đây bạn thực hiện gắn group ID vào. Chọn Lưu để hoàn thành.

Bước 3: Tạo nhãn và gắn nhãn phân loại khách hàng. Xem hướng dẫn tạo và gắn nhãn tại đây

Vậy là bạn đã hoàn tất việc thiết lập flow Thông báo qua Telegram khi có khách nhóm VIP, đặc biệt quay lại mua hàng


Xóa flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.


Câu hỏi thường gặp

 1. Tôi phân loại khách hàng VIP theo nhãn khác vậy tôi có thể thay đổi điều kiện về nhãn được không? 

Được. Để thay đổi điều kiện nhãn mặc định, bạn thực hiện như sau:

 1. Chọn Sửa flow

 2. Bấm chọn ô điều kiện -> Thực hiện xóa nhãn mặc định gắn trong flow và nhập tên nhãn mới vào

 3. Chọn Lưu để hoàn tất.

2. Có thể thay đổi nhãn gắn cho đơn hàng được không?

Được. Để thay đổi nhãn gắn cho đơn hàng, bạn thực hiện:

 1. Chọn sửa flow

 2. Bạn chọn ô điều kiện và chọn ô Thêm nhãn đơn hàng. Tại đây, bạn thực hiện xóa nhãn mặc định và thêm tên nhãn muốn thay thế vào.

 3. Chọn Lưu để hoàn tất.