Bên cạnh các tính năng mạnh mẽ mà Haraweb cung cấp, các công cụ bổ trợ như Harapage, Harafunnel,... Haravan còn trang bị cho Nhà bán hàng nhứng tính năng vượt trội thông qua kho ứng dụng Haravan.

Bạn cần quan tâm


1. Truy cập trang ứng dụng Haravan

Có 3 cách để truy cập vào trang ứng dụng Haravan:

 1. Từ website haravan.com ➨ chọn mục Website -> Ứng dụng.
 2. Từ Trang quản trị Haravan Ứng dụng ➨ Kho ứng dụng Trang ứng dụng Haravan.

 3. Truy cập trực tiếp vào Trang ứng dụng Haravan

Lưu ý:

 • Chỉ chủ tài khoản mới cài ứng dụng được.

2. Cài đặt ứng dụng Haravan 

 1. Để cài đặt ứng dụng, Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Haravan (theo một trong ba cách trên).
 2. Tìm kiếm và chọn ứng dụng cần cài đặt.
 3. Nhấn chọn Cài đặt ứng dụng.
 4. Nhà bán hàng nhập tên miền Haravan.

 5. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng nhấn chọn Cài ứng dụng <tên ứng dụng>.
 6. Hệ thống nhận yêu cầu, tiến hành cài đặt và trả về trang sử dụng ứng dụng sau khi hoàn tất.

3. Xóa ứng dụng 

Trong trường hợp Nhà bán hàng không muốn sử dụng ứng dụng cho website, Nhà bán hàng có thể gỡ ứng dụng này bằng một thao tác xóa đơn giản. 

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Ứng dụng 
 2. Nhà bán hàng nhấp chọn vào biểu tượng thùng rác cho ứng dụng cần xóa.

 3. Trong cửa sổ xác nhận, Nhà bán hàng nhấn chọn Ok.


4. Phân loại ứng dụng 

Về chi phí, ứng dụng của Haravan chia làm 2 loại:

 • Ứng dụng miễn phí
 • Ứng dụng trả phí

Đối với loại ứng dụng trả phí, Nhà bán hàng phải chi trả tối thiểu 12 tháng để sử dụng ứng dụng.