Đối với một số ứng dụng trong đó có Product Reviews, khi cài đặt xong ứng dụng, bạn cần phải chèn code vào phần hiệu chỉnh theme để ứng dụng hoạt động cho phép đánh giá sản phẩm.


Nếu bạn có khả năng đọc và viết code, bạn có thể tham khảo và làm theo hướng dẫn tại đây.


Hoặc bạn có thể liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ:

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Product Recommend

Ứng dụng - Product Tabs