Chương trình khuyến mãi là một hình thức khuyến mãi phổ biến giúp nhà bán hàng thúc đẩy doanh thu một cách hiệu quả.

Haravan hỗ trợ nhà bán hàng tạo các loại chương trình khuyến mãi như:

  • Chương trình giảm giá sản phẩm theo %

  • Chương trình giảm giá sản phẩm theo số tiền

  • Chương trình đồng giá

MỤC LỤC


Tạo chương trình khuyến mãi

1. Tại giao diện Khuyến mãi -> chọn Tạo khuyến mãi -> chọn Tạo chương trình khuyến mãi

2. Tạo tên chương trình khuyến mãi

3. Chọn loại khuyến mãi: Giảm giá sản phẩm (giảm theo % hoặc theo số tiền cụ thể) hoặc Đồng giá  


4. Chọn Áp dụng cho: Nhóm sản phẩm, Sản phẩm, Biến thể sẽ được áp dụng khuyến mãi


5. Bạn chọn điều kiện tối thiểu được khuyến mãi, có 3 điều kiện:

  • Không yêu cầu: Chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng cho bất kỳ đơn hàng
  • Giá trị mua tối thiểu: giá trị đơn hàng tối thiểu để đơn hàng được áp dụng chương trình khuyến mãi
  • Số lượng mua tối thiểu: là số lượng sản phẩm tối thiểu để đơn hàng được áp dụng chương trình khuyến mãi.  Ví dụ: Bạn thiết lập khuyến mãi 10% cho nhóm sản phẩm áo thun và số lượng sản phẩm áp dụng là 2.  Nếu trong đơn hàng có từ 2 sản phẩm áo trở lên, đơn hàng mới được áp dụng chương trình khuyến mãi


6. Chọn Thời gian bắt đầu và kết thúc hoặc chọn Không bao giờ hết hạn. Chọn Lưu để hoàn tất
Các thao tác với chương trình khuyến mãi 

Bạn có thể cho Ngừng khuyến mãi, Xóa khuyến mãi hoặc Kích hoạt lại chương trình khuyến mãi đã dừng trước đó.

1. Chọn chương trình khuyến mãi bạn thao tác

2. Chọn Thao tác -> chọn Ngừng khuyến mãi/Xóa Khuyến mãi/Sử dụng khuyến mãi (để kích hoạt lại chương trình khuyến mãi đã ngừng trước đó.

 

Lưu ý: Thao tác Xóa khuyến mãi có thể thực hiện đối với chương trình khuyến mãi đang chạy, do đó, bạn nên kiểm tra lại kĩ lại thông tin trước khi đồng ý xóa chương trình khuyến mãi. 


Một số lưu ý và ví dụ về khuyến mãi

1. Nếu sản phẩm/biến thể/nhóm sản phẩm có nhiều chương trình khuyến mãi đang chạy cùng một lúc, hệ thống sẽ ưu tiên áp dụng chương trình khuyến mãi có giá trị cao nhất.

2. Mã khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cùng một lúc nếu người bán cho phép.

3. Nếu có nhiều khuyến mãi, người bán có thể sử dụng thanh Tìm kiếm hoặc Thêm điều kiện lọc để tìm khuyến mãi mình muốn.


Cảnh báo
Sản phẩm thuộc danh mục đặc biệt theo quy định của Nhà nước BẮT BUỘC phải thiết lập Không áp dụng khuyến mãi. Tham khảo thêm Nghị định Chính Phủ về quy định kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.