Nội dung


1) Trạng thái giao hàng của vận đơn


TRẠNG THÁI

GIAO HÀNG


Ý NGHĨA

Đang đi lấy

Sau khi vận đơn được tạo và nhà vận chuyển xác nhận, bưu tá sẽ đến địa chỉ kho hàng của người bán để lấy hàng nhập kho nhà vận chuyển.


Chờ giao hàng


Đơn hàng sau khi đóng gói nhà vận chuyển sẽ tạo thành phiếu giao hàng ở trạng thái chờ giao hàng.


Đang giao hàng


Khi nhà vận chuyển chuyển hàng thì hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái Đang giao hàng.


Đã giao hàng


Khi nhà vận chuyển giao hàng đến người mua và cập nhật trạng thái thành công.


Chờ chuyển hoàn


Nhà vận chuyển không phát được vì lý do khách quan, nhà vận chuyển thông báo cho người gửi và người gửi yêu cầu chuyển hoàn vận đơn cho người gửi.

Một số lý do chờ chuyển hoàn:

  • Người mua vì một lý do gì đó mà hẹn phát lại lần sau.
  • Người mua từ chối nhận hàng khi hàng hóa không đúng như mô tả, sai màu sắc, kích thước.
  • Thông tin người nhận không chính xác (địa chỉ, số điện thoại).
  • Lý do khác.


2) Cập nhật trạng thái vận chuyển

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Vận chuyển → Vận chuyển.
  2. Chọn Mã vận chuyển cần được cập nhật.
  3. Ở thanh Trạng thái vận chuyển, cập nhật trạng thái phù hợp. 
  4. Bấm Cập nhật.

Slider

Slider
Slider
Slider


note
Lưu ý | 
  • Thông thường trạng thái vận chuyển sẽ được đồng bộ từ hệ thống của nhà vận chuyển. Tuy nhiên khi người bán tự giao hàng (chọn nhà vận chuyển Khác) thì người bán phải tự cập nhật trạng thái vận chuyển để số tồn kho và các báo cáo tài chính được chính xác.