Thao tác phân quyền chỉ có thể thực hiện bởi tài khoản chủ cửa hàng hoặc tài khoản toàn quyền admin (trừ cài app và tạo nhân viên)

Để tài khoản có thể đăng nhập vào admin để viết bài blogs, bạn thực hiện tạo nhóm vai trò bao gồm các quyền sau:

  • Quản lý nội dung Website: Đọc và ghi
  • Quản lý menu Website: Đọc và ghi
  • Quản lý kênh bán hàng : Chỉ đọc
  • Quản lý file: Đọc và ghi

Xem hướng dẫn tạo nhóm vai trò tại đây 

Nếu bạn chưa tạo tài khoản cho nhân viên, bạn hãy thực hiện theo các thao tác sau:

1. Sau khi tạo nhóm vai trò thành công, bạn vào mục Cấu hình chọn Nhân viên

2.Chọn Thêm nhân viên

3. Nhập thông tin tài khoản mới chọn Lưu để hoàn tất

4. Chọn tài khoản vừa tạo

5. Tại mục Vai trò, bạn tìm và thêm nhóm vai trò đã tạo chọn Lưu để hoàn tất

 

6. Sau khi tạo và phân quyền tài khoản thành công, bạn yêu cầu nhân viên kiểm tra email chấp nhận lời mời truy cập vào admin và tạo mật khẩu