Mô tả vấn đề:

Khách hàng xử lý giao hàng qua đơn vị vận chuyển Giao Hàng Nhanh với các đơn trên 5 triệu báo lỗi "Giá trị khai giá vượt quá mức cho phép: 5000000"


Nguyên nhân:

Khi xử lý đơn hàng sang đơn vị vận chuyển Giao Hàng Nhanh bạn chọn "Bảo hiểm hàng hóa". Hiện tại đối với nhà vận chuyển Giao Hàng Nhanh Giá trị khai giá tối đa chỉ được 5.000.000đ.


Cách giải quyết:

Khi giao hàng sang đơn vị vận chuyển Giao Hàng Nhanh cho đơn hàng trên 5.000.000đ bạn cần bỏ chọn "Bảo hiểm hàng hóa".