Mô tả vấn đề:

Đơn hàng đẩy qua GHTK bị thay đổi ca giao (KH chọn ca chiều ở HRV nhưng qua GHTK chuyển thành ca sáng)

Nguyên nhân:

Chọn ca lấy hàng tại Haravan là chọn ca trong ngày. GHTK tiếp nhận yêu cầu lấy hàng từ Haravan, nhưng họ sẽ kiểm tra lại địa chỉ và tuyến đường, để sắp xếp lại một ngày giờ lấy hàng phù hợp. Nếu GHTK xem xét và thấy tuyến đường gần, hệ thống có thể sắp xếp để lấy hàng trong buổi đó luôn. 

Chi tiết liên hệ GHTK 19006092