Khách hàng

Cần lưu ý điều gì khi nhập file danh sách khách hàng ?
Khi nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống Haravan, bạn chỉ cần cung cấp 1 trong 4 thông tin sau của khách hàng: Họ Tên Email Số điện thoại Tro...
Fri, 16 Tháng 2, 2024 tại 12:08 CH

Cùng danh mục