Giá vốn hàng bán bao gồm: chi phí mua máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu; chi phí sản xuất hàng hóa; nhân công; quản lý doanh nghiệp; vận chuyển,… Tùy vào hợp đồng với đơn vị cung cấp hay loại hình công ty mà các chi phí cấu thành giá vốn khác nhau.


Với một số nhà bán không muốn quản lý quá chặt chẽ giá vốn hàng bán trên hệ thống phần mềm để tránh rắc rối và sai sót của nhân viên, Haravan đề xuất sử dụng phương pháp quản lý giá vốn cố định. Phương pháp quản lý giá vốn này sẽ giữ cố định giá vốn của sản phẩm trong suốt quá trình vận hành kinh doanh của cửa hàng. 

MỤC LỤC


Hiểu về phương pháp quản lý giá vốn cố định trên Haravan

Hiểu đơn giản là giờ đây bạn chỉ cần nhập giá vốn hàng hoá 1 lần và giá vốn của hàng hoá sẽ không thay đổi trong suốt quá trình vận hành kinh doanh của cửa hàng từ bán hàng, nhập hàng, xuất hàng... trừ khi bạn chủ động thực hiện thay đổi giá vốn của sản phẩm.

Chế độ tồn kho cơ bản và nâng cao đều có thể thiết lập phương pháp quản lý giá vốn cố định. Các nhà bán hàng đang sử dụng tồn kho cơ bản có nhu cầu quản lý giá vốn cố định cần thực hiện bật chế độ quản lý giá vốn cố định để bắt đầu quản lý giá vốn cho sản phẩm.


Điều chỉnh giá vốn sản phẩm

1. Vào menu Sản phẩm > Chọn sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa giá vốn -> chọn vào chi tiết biến thể

2. Tại mục Quản lý tồn kho, bạn chọn điều chỉnh giá vốn

3. Nhập giá vốn -> chọn Cập nhật để hoàn tất


Thay đổi chế độ quản lý giá vốn của cửa hàng

1. Vào menu Cấu hình > Cấu hình chung

2. Tại mục Quản lý sản phẩm, kiểm tra xem cửa hàng đang quản lý giá vốn theo phương pháp nào.

3. Bạn có thể chuyển chế độ quản lý giá vốn tại đây


Chú ý: chỉ có chủ shop mới có thể thay đổi phương pháp quản lý giá vốn của cửa hàng