Bạn cần quan tâm:

  • In phiếu điều chuyển


In phiếu điều chuyển

Sau khi tạo phiếu điều chuyển vẫn ở trạng thái “Chưa xuất hàng”. Lúc này, số lượng tồn kho vẫn chưa được cấn trừ hay thay đổi so với trước lúc tạo phiếu


Để kho được cấn trừ, người bán cần làm tác vụ Xác nhận xuất 

  1. Tại admin Haravan, vào Quản lý Tồn kho > chọn Điều chuyển.
  2. Chọn Phiếu điều chuyển cần in, xem tại thẻ Chi tiết.
  3. Chọn In.
  4. Trong trang in, người bán chọn Print  để in phiếu.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

Lưu ý | 

  • Người bán có thể thiết lập một số cài đặt như máy in, lề giấy, trang in,...
  • Gieo diện trang in tùy thuộc từng trình duyệt. 
  • Hiện tại Haravan chỉ hỗ trợ in từng phiếu, chưa hỗ trợ in hàng loạt.