Ứng dụng khác

Ứng dụng - Facebook Chat trên Website
Facebook được xem là mạng xã hội lớn nhất toàn cầu hiện nay với số lượng người dùng lên đến hàng tỷ. Do tính phổ biến của Facebook, người bán thường sử dụng...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 8:48 AM
Ứng dụng - Google Product Feeds
Khi người bán muốn chạy quảng cáo cho website và chọn chạy Quảng cáo bằng Google, Google yêu cầu người bán phải có tài khoản Google Merchant Center. Sau đó,...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 8:50 AM
Ứng dụng - Facebook Product Feeds
Khi người bán muốn chạy quảng cáo cho website và chọn chạy Quảng cáo bằng Facebook, Facebook yêu cầu người bán phải có  tài khoản Facebook Business và thực ...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 8:58 AM
Ứng dụng - Social Login
Bằng cách đăng ký và đăng nhập tài khoản vào một trang web mua hàng, Khách mua hàng đã tự "định danh" trên trang web đó. Khi đó việc tương tác với...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 9:01 AM
Ứng dụng - Chuyển đổi đầu số điện thoại
Căn cứ theo Quyết định 798/QĐ-BTTTT, có hiệu lực từ 15 tháng 09 năm 2018, các đầu số thuê bao đều phải thực hiện chuyển đổi từ 11 số sang 10 số. Trường thô...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 9:04 AM
Ứng dụng - Tawk.to Live Chat
Hứớng dẫn sử dụng Tawk.to Live chat Trò chuyện với khách hàng là một cần thiết! Khi khách hàng cần giải đáp thắc mắc trong khi mua hàng. Sau khi đã đặt hà...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 9:08 AM

Cùng danh mục