Tiktok hiện đang là nền tảng mạng xã hội phổ biến và được các bạn trẻ, những người tiêu dùng tiềm năng sử dụng hằng ngày. Nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh của các nhà bán hàng cũng như nhu cầu mua hàng của khách hàng tiêu dùng, Tiktok đã cho phép nhà bán hàng tạo gian hàng trên nền tảng này.

Haravan đã hỗ trợ kết nối với Tiktok shop để hỗ trợ nhà bán hàng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình.

MỤC LỤC


 Kết nối Tiktok shop 

 1. Truy cập vào admin Haravan, nhấn dấu cộng bên cạnh mục Kênh bán hàng hoặc nhấn chọn mục Kênh bán hàng

 2. Mục kênh bán hàng sẽ hiện thêm kênh Tiktok Shop, chọn dấu cộng để kết nối

 3. Chọn Asia Seller

 4. Chọn khu vực Việt Nam

 5. Chọn Đồng ý kết nối với nền tảng khác và chọn Authorize. Vậy là bạn đã thực hiện thành công việc kết nối Tiktok shop với Haravan.


Kết nối thêm shop vào trang admin

Nhà bán hàng được kết nối tối đa 12 gian hàng cho sàn thương mại điện tử (số lượng này tuỳ vào gói dịch vụ) vào trang admin. Xem thêm Số lượng gian hàng các sàn thương mại điện tử sẽ được tính như thế nào?

Để kết nối thêm gian hàng, nhà bán thực hiện như sau:

1. Ở mục kênh bán hàng Tiktok shop, chọn Cấu hình và chọn Kết nối gian hàng mới.

2. Sau đó nhà bán thực hiện các bước kết nối Tiktok shop như trên.

Để thiết lập cấu hình cho từng gian hàng, bạn chỉ cần chọn vào gian hàng đó trong mục cấu hình. 

Mỗi gian hàng sẽ có một thiết lập cấu hình riêng.


Làm mới quyền truy cập 

Sau một khoảng thời gian kết nối, liên kết sẽ hết hạn và nhà bán hàng cần làm mới lại quyền truy cập để Haravan có thể tiếp tục đồng bộ thông tin đơn hàng, sản phẩm từ gian hàng Tiktok 


Để thực hiện làm mới quyền truy cập nhà bán hàng thực hiện:

1. Bạn thực hiện vào kênh bán hàng -> Tiktok Shop -> chọn gian hàng Tiktok Shop cần làm mới quyền truy cập

2. Chọn vào nút Làm mới quyền truy cập trên bảng thông báo Giới thiệu giao diện quản lý Tiktok shop

Giao diện quản lý kênh Tiktok shop gồm 3 mục:

 • Cấu hình: bao gồm thông tin shop, thông tin được đồng bộ, thông tin xử lý đơn hàng, thông tin đồng bộ tồn kho, chọn kho xử lý đơn hàng, thiết lập nhận email thông báo đơn hàng. 

 • Sản phẩm: ghi nhận các sản phẩm được đồng bộ từ Haravan qua Tiktok shop

 • Sản phẩm Tiktok shop: ghi nhận sản phẩm đang có trên Tiktok shop.


Đồng bộ sản phẩm 

Sau khi thực hiện kết nối Tiktok shop, bạn cần thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Tiktok shop. Việc đồng bộ này giúp các đơn hàng phát sinh tại Tiktok shop đồng bộ tồn kho và đơn hàng, dữ liệu được ghi nhận và tập trung đầy đủ tại Haravan. 

Điều kiện để đồng bộ:

 • Nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Tiktok shop
 • Sản phẩm phải có SKU Tiktok shop khớp với Barcode Haravan.

Các bước thực hiện đồng bộ sản phẩm:

Đầu tiên, kiểm tra tất cả sản phẩm trên Tiktok đã được cập nhật về menu Sản phẩm Tiktok ở Haravan hay chưa.  

 1. Vào trang admin Haravan, ở mục Sản phẩm > chọn Tất cả sản phẩm

 2. Bạn chọn các sản phẩm cần đồng bộ.
  Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn. Xem chi tiết hơn tại đây.

 3. Ở phần kênh bán hàng, Nhà bán hàng chọn gian hàng Tiktok muốn đồng bộ > Hoàn tất.

 4. Hoặc bạn có thể vào trang chi tiết sản phẩm, ở mục Hiển thị, bạn chọn gian hàng Tiktok shop muốn đăng sản phẩm lên.

 5. Để kiểm tra kết quả đồng bộ, bạn vào mục Tiktok shop ->  Sản phẩm. Kết quả đồng bộ thành công sẽ được hiển thị ở tab Đồng bộ thành công và các sản phẩm đồng bộ lỗi sẽ được ghi nhận ở tab Lỗi đồng bộ.

Ví dụ: sản phẩm có 5 biến thể, trong đó 3 biến thể đồng bộ thành công sẽ được hiển thị bên tab Đồng bộ thành công2 biến thể không thành công sẽ được hiển thị ở tab Lỗi đồng bộ. Kiểm tra lỗi đồng bộ

Để kiểm tra cụ thể lỗi đồng bộ sản phẩm là gì, nhà bán hàng thực hiện theo các bước:

 1. Chọn tab Lỗi đồng bộ.

 2. Chọn vào biểu tượng xổ xuống kế bên sản phẩm lỗi để xem danh sách các biến thể đồng bộ lỗi của sản phẩm. Nhấn vào biến thể để xem lỗi đồng bộ là gì.Xem sản phẩm đã có ở trên Tiktok shop:

Để xem sản phẩm đang có trên Tiktok shop, bạn chọn Sản phẩm Tiktok shop.


Đồng bộ đơn hàng

Khi có đơn hàng mới

Sau khi kết nối Tiktok shop thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Tiktok shop sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là "Tiktok shop". Do quy định về bảo mật thông tin của Tiktok nên thông tin về khách hàng sẽ không được đồng bộ về Haravan

Khi đơn hoàn trả trên sàn Tiktok shop

- Khi đơn hàng được hoàn trả trên Tiktok shop , hệ thống sẽ cập nhật trạng thái thanh toán là Đã nhập trả hoặc Nhập trả một phần. 

-  Đơn hoàn trả được đồng bộ về Haravan chỉ ghi nhận số tiền hoàn trả nhưng không tự động nhập kho số lượng hoàn trả. Nhà bán hàng cần thực hiện thao tác Hoàn trả đơn hàng để hệ thống ghi nhận số lượng sản phẩm hoàn trả. Xem thêm hướng dẫn Hoàn trả đơn hàngThao tác trên đơn hàng

Nhà bán hàng không thể thực hiện thao tác xử lý đơn hàng Tiktok shop tại Haravan, tuy nhiên, nhà bán hàng có thể thực hiện một số thao tác như:

Chuyển đổi trạng thái Đã đóng gói trên Tiktok shop: Trong chi tiết đơn hàng, chọn Tiktok shop -> Xác nhận đơn hàng


Thiết lập cấu hình

Khi kết nối bán hàng với Tiktok shop, hệ thống giữa Haravan và Tiktok shop sẽ có sự luân chuyển về sản phẩm, đơn hàng và tồn kho theo các quy tắc đồng bộ của hai hệ thống. Tùy vào nhu cầu thực tế mà Nhà bán hàng có thể thực hiện thiết lập cấu hình theo các tùy chỉnh được hỗ trợ.


Giá, số lượng

Đây là cơ sở để đồng bộ từ Haravan sang Tiktok shop. 

 1. Giá
 2. Số lượng

Lưu ý:

 • Nếu nhà bán hàng chọn đồng bộ 2 trường thông tin hoặc chỉ chọn đồng bộ giá, hệ thống sẽ chỉ đồng bộ thông tin sản phẩm có trạng thái Đang hoạt động 
 • Nếu nhà bán hàng chỉ chọn đồng bộ số lượng, hệ thống sẽ đồng bộ tồn kho tất cả sản phẩm có trên Tiktok, bất kể trạng thái của sản phẩm đó là gì.


Đồng bộ tồn kho

 1. Kho đồng bộ: Kho đồng bộ được hệ thống mặc định là "Kho tổng" - tổng của tất cả các kho. Kho đồng bộ này ảnh hưởng đến đồng bộ đơn hàng và đồng bộ sản phẩm.
 2. Kho đồng bộ bao gồm hai loại
 • Kho đồng bộ tồn kho: đồng bộ sản phẩm sẽ căn cứ theo kho chọn trong Kho đồng bộ tồn kho và các sản phẩm phải có quản lý tồn kho.

 • Kho đồng bộ đơn hàngKhi một đơn hàng được đồng bộ từ Tiktok shop về Haravan, các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được cấn trừ tồn kho theo Kho được cấu hình. 

Với sản phẩm cho phép đặt hàng khi hết hàng

 • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
 • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn hoặc bằng 0: lấy mặc định 100.000.

Với sản phẩm không cho phép đặt hàng khi hết hàng

 • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng 0: lấy đúng số lượng tồn kho.
 • Sản phẩm đang có số lượng tồn kho bé hơn 0: lấy số lượng là 0.

Điều chỉnh tỉ lệ phân phối tồn kho và chọn chế độ đồng bộ tồn kho: Việc kết hợp thiết lập tỉ lệ phân phối tồn kho với chế độ đồng bộ tồn kho sẽ giúp nhà bán hàng chủ động điều chỉnh số lượng tồn đáp ứng được nhu cầu bán hàng tùy theo từng thời điểm. 

Haravan hỗ trợ hai chế độ đồng bộ tồn kho:

 • Đồng bộ liên tục: liên tục đồng bộ tồn kho từ Haravan lên kênh bán. 

 • Đồng bộ định kỳ: nhà bán hàng chọn một thời gian nhất định để thực hiện đồng bộ tồn kho.

 • Tắt tồn kho: khi nhà bán hàng muốn dừng việc đồng bộ tồn kho. Với lựa chọn này, nhà bán có thể thiết lập thời gian tự động kích hoạt chế độ đồng bộ lại.

Điều chỉnh tỉ lệ phân phối tồn kho:  Ví dụ nhà bán hàng muốn đồng bộ qua Tiktok shop:

 • 10 sản phẩm áo thun
 • 20 sản phẩm quần jeans 
 • 30 sản phẩm đầm

Nếu nhà bán hàng tỉ lệ đồng bộ tồn là 80%, hệ thống sẽ đồng bộ:

 • 8 sản phẩm áo thun (80% của 10 sản phẩm)
 • 16 sản phẩm quần jeans (80% của 20 sản phẩm) 
 • 24 sản phẩm đầm qua sàn (80% của 30 sản phẩm) 

Và chỉ giữ lại 20% số tồn mỗi sản phẩm tại Haravan. Khi trên sàn đã bán hết số sản phẩm đồng bộ trước đó, hệ thống sẽ tiếp tục đồng bộ 80% lượng tồn còn lại trên hệ thống Haravan

Nếu chia tỉ lệ ra số lẻ, hệ thống sẽ tự làm tròn lên và đồng bộ qua sàn (Ví dụ: Sản phẩm đang có tồn là 7 sản phẩm, tỉ lệ đồng bộ 50%., hệ thống sẽ làm tròn 3,5 thành 4 sản phẩm). Xem thêm Hướng dẫn về thiết lập tần suất đồng bộ tồn kho qua sàn thương mại điện tử


Ngắt kết nối với Tiktok shop

 1. Từ Trang admin  Haravan > Tiktok shop 

 2. Nhấn chọn Ngắt kết nối

 3. Trong cửa sổ cảnh báo, bạn xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn chọn Ngắt kết nối.Trang tổng quan hoạt động kinh doanh trên TikTok Shop

Trang tổng quan sẽ tổng hợp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại TikTok Shop.

 

Trang tổng quan sẽ bao gồm:

Báo cáo nhanh
Tổng hợp thông tin về tổng doanh thu và tổng số đơn hàng phát sinh trên sàn trong khoảng thời gian lọc báo cáo (đơn hàng thuộc tất cả trạng thái trừ trạng thái Hủy)

Đơn cần xử lý

Phân loại đơn hàng từ sàn theo các trạng thái:
 • Chờ xử lý: Đơn hàng không bị Hủy và có trạng thái vận chuyển là Chưa giao hàng
 • Chờ lấy hàng: Đơn hàng không bị Hủy và có trạng thái vận chuyển là Chưa giao hàng 
 • Đơn hủy: Đơn hàng có trạng thái đơn hàng là Hủy
 • Đang vận chuyển: Đơn hàng có trạng thái vận chuyển là Đang vận chuyển

Thông tin kết nối sàn

Thông tin về các gian hàng TikTok Shop đã kết nối với Haravan


Đơn hàng

Biểu đồ mối tương quan giữa tổng số lượng đơn hàng phát sinh trên sàn và tổng doanh thu từ các đơn hàng đó (đơn hàng thuộc tất cả trạng thái trừ trạng thái Hủy)

Top 10 sản phẩm
Top các sản phẩm có giá trị bán cao nhất, số lượng bán cao nhất và bị hủy nhiều nhất trong khoảng thời gian lọc báo cáo
Phân tích kinh doanh
Biểu đồ biểu thị doanh thu thuần và tổng lợi nhuận được tính trong khoảng thời gian lọc báo cáo 
 • Doanh thu thuần: Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá. Doanh thu thuần được tính bằng công thức "Doanh thu (-) Giảm giá (-) Giảm giá KHTT"
 • Lợi nhuận thuần: Tổng lợi nhuận từ việc bán hàng. Tổng lợi nhuận = Doanh thu thuần (-) Tổng giá vốn  


Lưu ý:
Nếu dữ liệu trên đồ thị hiển thị không trùng khớp với nhau, nhà bán hàng vui lòng kiểm tra khoảng thời gian báo cáo của từng bảng đồ thị đã khớp với nhau chưa