Khi có đơn hàng từ nhóm khách hàng đã từng mua hàng, chọn hình thức COD và đơn đạt giá trị quy ước trong flow. 

Để flow hoạt động, bạn cần:

  • Kích hoạt flow mẫu

  • Thay đổi điều kiện về giá trị đơn hàng tùy theo nhu cầu của bạn.


Cách thiết lập flow

Bước 1 Kích hoạt Flow. Xem thêm hướng dẫn kích hoạt flow tại đây

Bước 2 Chỉnh sửa điều kiện về giá trị đơn hàng

  1. Chọn sửa flow

  2. Chọn điều kiện cần chỉnh sửa -> Thực hiện chỉnh sửa điều kiện giá trị đơn hàng

  3. Chọn Lưu để hoàn thành

Vậy là bạn đã hoàn tất việc thực hiện thiết lập flow Tự động xác thực đơn hàng mua online có giá trị tối đa quy ước, COD, và khách đã từng mua hàng

Xóa Flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.


Các câu hỏi thường gặp 

  1. Vì sao đơn từ khách đã từng mua nhưng flow lại không tự động xác thực?

Nguyên nhân là do khách hàng chọn hình thức thanh toán khác COD hoặc giá trị đơn chưa đạt mức quy định trong flow.