Để tạo trang liên hệ cho giao diện bạn cần thực hiện Tạo trang nội dungHiển thị trang nội dung trên website

MỤC LỤC

Hướng dẫn Tạo trang nội dung

1. Bạn sẽ tạo mới trang nội dung trong mục Website -> Trang nội dung

2. Chọn Giao diện: page.contact. 

3. Chọn Lưu để hoàn tất


Hiển thị trang nội dung trên website

1. Từ Trang quản trị → WebsiteMenu.

2. Bạn chọn Menu muốn hiển thị trang Liên hệ:


3. Nhấp chọn Thêm liên kết

4. Tại màn hình Thêm liên kết, bạn đặt tên cho menu Liên hệ, loại Liên kết đến bạn chọn Trang, Giá trị liên kết đến bạn chọn Trang nội dung vừa tạo ở bước 1.

5. Nhấp Thêm, sau đó nhấn tiếp Cập nhật menu để hoàn tất