Hỗ trợ bạn theo dõi những đơn hàng có giá trị cao, giảm thiểu tình trạng đơn hàng ảo gây ảnh hưởng tới tồn kho khả dụng.

Để flow hoạt động, bạn cần:

  • Kích hoạt Flow mẫu
  • Lấy goup ID Telegram
  • Gắn group ID telegram vào flow

MỤC LỤC

  • Cách thiết lập Flow

  • Xóa flow đã tạo

  • Câu hỏi thường gặp


Cách thiết lập Flow

Bước 1:  Kích hoạt Flow. Xem hướng dẫn kích hoạt flow tại đây

Bước 2:  Kết nối Haravan Flow với group Telegram đã tạo: Để ứng dụng có thể gửi tin nhắn vào group Telegram, bạn cần lấy group ID và gắn vào flow.

  • Gắn Group ID vào Flow:

    1. Đầu tiên bạn cần tạo một group Telegram cho nhân viên quản lý. Sau đó bạn thực hiện thêm bot Haravan Flow bằng cách chọn vào tên group, chọn Thêm thành viên.

 

 

 

  1. Nhập tìm Haravan Flow trong ô tìm kiếm và chọn thêm Haravan Flow, bot sẽ gửi một dãy số là group ID. 

 

 


  • Gắn group ID Telegram vào Flow: 

Để Flow có thể gửi tin nhắn tới group Telegram, bạn cần gắn số ID vào Flow bằng cách chọn Sửa Flow -> Chọn ô Gửi tin nhắn Telegram, tại đây bạn thực hiện gắn group ID vào. Chọn Lưu để hoàn thành.

Bước 3: Thực hiện chỉnh sửa nội dung tin nhắn gửi vào group tùy theo nhu cầu của bạn

Bước 4 Thực hiện chỉnh sửa điều kiện tùy theo nhu cầu của bạn 


Bước 5: 
Chọn Lưu để hoàn tất

Vậy là bạn đã hoàn tất việc thiết lập flow mẫu Cảnh báo qua Telegram khi đơn đặt có sự bất thường (Giá trị cao, nhiều sản phẩm)


Xóa flow đã tạo 

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.


Câu hỏi thường gặp