Facebook Pixel là một đoạn mã (JavaScript) mà Facebook cung cấp cho các nhà quảng cáo. Khi bạn chèn đoạn mã này vào trang web, Facebook hỗ trợ bạn theo dõi, đo lường và tối ưu hóa trang website của bạn.


Điều này giúp bạn tận dụng tối đa lưu lượng truy cập vào website thông qua các hoạt động truyền thông khác.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.