Bạn có thể cho phép bình luận từ khách hàng trên các bài đăng blog; có thể tắt chức năng bình luận, cho phép bình luận và có duyệt trước, cho phép bình luận không cần duyệt. Bạn cũng có thể chủ động đánh dấu các bình luận spam hoặc các nhận xét không mong muốn.


Lưu ý: để có thể bật nhận xét cho blog thì trước đó bạn nên đăng ít nhất một bài viết lên trên danh mục blog.

Mục lục:


Cho phép hoặc vô hiệu bình luận trên blog


Khi bạn tạo blog mới mặc định Tắt chức năng bình luận vì vậy khách truy cập vào blog không thể để lại nhận xét về bất kỳ bài đăng nào trong danh mục blog đó.


Cài đặt nhận xét có 3 tùy chọn:  • Tắt chức năng bình luận: khách truy cập vào blog sẽ không nhìn thấy bảng để lại nhận xét về bài đăng.
  • Cho phép bình luận và có duyệt trước: khách truy cập vào blog có thể để lại nhận xét nhưng nhà bán hàng sẽ cần phải xem nhận xét trước khi chúng xuất hiện ngoài website.
  • Cho phép bình luận không cần duyệt: khách truy cập vào blog có thể để lại nhận xét và chúng sẽ xuất hiện ngoài website mà không có sự quản lý của bạn.


Để thiết lập phần này, bạn thực hiện như sau:

1. Trong Trang quản trị, truy cập WebsiteBlogs.

2. Nhấp Quản lý blog.

3. Nhấp vào tên blog mà bạn muốn chỉnh sửa.

4. Trong phần Bình luận, bạn điều chỉnh theo ý mình mong muốn.


5. Nhấn Lưu để hoàn tất.


Kiểm duyệt bình luậnNếu bạn chọn cho phép nhận xét đang chờ xử lý, thì sẽ phải phê duyệt tất cả nhận xét trước khi chúng được hiển thị trên blog. Bạn cũng có thể phê duyệt hoặc xóa nhiều bình luận bằng một hành động hàng loạt.

  1. Trong Trang quản trị, truy cập phần WebsiteBlogs.
  2. Nhấp vào Quản lý bình luận.

  3. Trong phần Quản lý bình luận, nhấp vào Duyệt để hiển thị bình luận ngoài website, hoặc có thể nhấp vào dấu xóa để xóa bình luận.

Đánh dấu bình luận spam


Haraweb cho phép bạn gắn cờ spam trên những bình luận có dấu hiệu spam, nhận xét bị gắn cờ sẽ không được hiển thị ngoài website nhưng sẽ xuất hiện trong Trang quản trị.

  1. Truy cập vào Trang quản trị, tới WebsiteBlogs.
  2. Chọn vào mục Quản lý bình luận.
  3. Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu Spam của bình luận