Hình ảnh sản phẩm có độ phân giải càng cao càng chuyên nghiệp và đẹp. Tuy nhiên,  Dung lượng ảnh sản phẩm tải lên website Haravan chỉ nên dưới 200 KB. Nếu dung lượng trên 200 KB, website của bạn sẽ bị cảnh báo tối ưu.


Điều này giúp tối ưu tốc độ load web, vì hình có độ phân giải càng cao web load càng chậm. Kích thước ảnh tiêu chuẩn Haravan đề xuất 1024 x 1024 pixel cho hình vuông.


Lưu ý: Để các hình ảnh của bạn hiển thị cùng kích thước trong trang nhóm sản phẩm hay trên giao diện trang chủ, hình ảnh tải lên của bạn phải có cùng tỉ lệ khung hình, hay tỉ lệ chiều dài so với chiều rộng.