Thao tác liên kết sản phẩm Haravan với sản phẩm ở trên gian hàng sàn thương mại là bắt buộc để hệ thống có thể ghi nhận đúng sản phẩm để trừ tồn và hiển thị trên báo cáo. Nếu sản phẩm chưa liên kết hoặc liên kết chưa thành công, báo cáo của Haravan sẽ ghi nhận sản phẩm đó trên đơn hàng là sản phẩm tùy chọn.

Bài viết bên dưới sẽ tổng hợp một số lỗi thường gặp khi liên kết với sàn thương mại điện tử và cung cấp giải pháp để giúp nhà bán hàng khắc phục lỗi.

Nếu nhà bán chưa biết sản phẩm đang gặp lỗi gì, xem hướng dẫn kiểm tra lỗi liên kết tại đây.

Nội dung


Lỗi đơn hàng không đồng bộ về Haravan

Nguyên nhân là do liên kết giữa Haravan và các sàn đã hết hạn, nhà bán hàng cần vào làm mới quyền truy cập. Xem hướng dẫn làm mới quyền truy cập tại đây (thao tác làm mới quyền truy cập các sàn đều tương tự nhau).

Bên cạnh đó, Haravan bổ sung tính năng gửi email thông báo nếu kết nối sắp hết hạn trong vòng 7 ngày, để nhà bán hàng có thể vào làm mới kịp thời. Để bật tính năng thông báo, nhà bán hàng vào cấu hình của từng kênh và bật Nhận email cảnh báo hết hạn kết nối.


Các lỗi liên kết sản phẩm với sàn Shopee

1. Lỗi mã barcode không tồn tại trên hệ thống Shopee/Haravan

Lỗi này có thể đến từ các nguyên nhân sau:

 • Sản phẩm chưa được cập nhật SKU ở Shopee.

 • Sản phẩm chưa được cập nhật barcode ở Haravan.

 • Biến thể sản phẩm chưa được cập nhật SKU phân loại ở Shopee.

 • Biến thể sản phẩm chưa được cập nhật barcode ở Haravan

 • Sản phẩm chưa được tạo trên Shopee hoặc Haravan. 

 • Sản phẩm được tạo trên Shopee quá 6 tháng nên hệ thống không thực hiện đồng bộ về Haravan được.

Giải pháp: Xem giải pháp khắc phục lỗi tại đây

2. Lỗi bị trùng barcode (Duplicate barcode on Shopee): Do sản phẩm đang bị trùng SKU với sản phẩm khác trên Shopee.

Giải pháp: Nhà bán hàng cập nhật SKU sản phẩm và thực hiện liên kết lại. Xem hướng dẫn liên kết sản phẩm tại đây 

3. Lỗi “The price of the most expensive sku divided by the price of the cheapest sku limit:”: Lỗi liên kết này do 2 nguyên nhân:

 • Nguyên nhân 1: Giá sản phẩm thiết lập trên sàn đang không đúng với quy định của Shopee. Cụ thể, giá cao nhất của biến thể đang gấp hơn 5 lần so với giá thấp nhất của biến thể (giá cao nhất dựa vào giá gốc, giá thấp nhất dựa vào giá khuyến mãi). Nhà bán hàng có thể xem xét bài viết về Chính sách giá ảo
 • Nguyên nhân 2: Nhà bán đang chọn thiết lập thông tin đồng bộ giá sản phẩm trong khi bên sàn đang chạy khuyến mãi hoặc sản phẩm đang được chạy khuyến mãi. Do khi chạy khuyến mãi, bên Sàn sẽ không cho phép chỉnh giá, nếu nhà bán đồng bộ thông tin giá sản phẩm thì sẽ có lỗi xảy ra. 

Giải pháp: Xem hướng dẫn khắc phục lỗi tại đây


Các lỗi liên kết sản phẩm với sàn Lazada

1. Lỗi “default tittle không có barcode”: Có 4 nguyên nhân dẫn đến lỗi này:

 • Nguyên nhân 1: Những sản phẩm được báo không có barcode trên admin Haravan.
 • Nguyên nhân 2: Bạn nhập nhầm barcode sang cột SKU
 • Nguyên nhân 3: Do mã SKU sản phẩm trên Lazada chưa khớp với mã barcode sản phẩm trên Haravan.
 • Nguyên nhân 4: Sản phẩm chưa được tạo trên Lazada.

Giải pháp: Xem giải pháp ứng với từng nguyên nhân tại đây

2. Cập nhật giá trên Haravan nhưng trên Lazada lại không được cập nhật: Nhà bán hàng chưa bật đồng bộ thông tin giá trong phần Thông tin được đồng bộ trong cấu hình.

Giải pháp: Bạn vào cấu hình gian hàng, bật đồng bộ giá và chọn Lưu

Sau đó, bạn vào menu Sản phẩm, tìm sản phẩm và bấm thao tác Đồng bộ lại (thao tác sẽ mất vài phút để hoàn tất.

  

3. Lỗi The specified access token is invalid or expired: Lỗi đồng bộ giá và sản phẩm do liên kết giữa sàn và Haravan hết hạn

Giải pháp: Nhà bán hàng thực hiện làm mới lại liên kết và thao tác đồng bộ lại sản phẩm.

3. Lỗi Negative Sellable On Channel Inventory”: Sản phẩm này đang có số đặt lớn hơn số có thể bán tại Lazada. Hiện tại, Lazada đang tính tồn bằng công thức Tồn = khả dụng + số đặt. Tuy nhiên, ở Haravan đang lấy số khả dụng đồng bộ sang Lazada. Do đó, nếu số khả dụng tại HRV đang nhỏ hơn số tồn bên Lazada ==> hệ thống sẽ báo lỗi.

Giải pháp: Để xử lý lỗi này nhà bán hàng thực hiện:

Bước 1: Xử lý các đơn hàng trên Lazada để giảm số đặt, cân bằng số tồn ở 2 bên. 

Bước 2: Chỉnh sửa số khả dụng tại Haravan sao cho lớn hơn số đặt bên Lazada và thực hiện đồng bộ lại.


Các lỗi liên kết sản phẩm với sàn TikTok Shop

1. Lỗi product is invalid: Sản phẩm hiện đang bị ngừng kích hoạt trên Tiktok shop nên khi thực hiện đồng bộ sẽ xảy ra lỗi.

Giải pháp: Nhà bán hàng kích hoạt lại sản phẩm trên TikTok Shop và liên kết lại.

2. Lỗi không thể gia hạn vì thời gian ủy quyền là không giới hạn:  Khi thực hiện làm mới lại token kết nối TikTok Shop đã hết hạn, nhà bán hàng không thể thực hiện làm mới thành công do gặp lỗi "Không thể gia hạn dịch vụ vì thời hạn ủy quyền đã là không giới hạn"

Giải pháp: Nhà bán thực hiện các bước sau

Bước 1: Nhà bán truy cập vào trang Seller Center của Tiktok

Bước 2: Đến mục Ứng dụng và dịch vụ] » Tìm app Haravan 

Bước 3: Hủy ủy quyền hiện tại

Bước 4: Quay lại mục Cấu hình kênh TikTok trên Haravan để thực hiện làm mới lại kết nối.


Các lỗi liên kết sản phẩm với sàn Tiki

1. Lỗi Sản phẩm FBT không hỗ trợ cập nhật số lượng tồn kho theo từng kho hàng:  FBT là hàng nhà bán hàng lưu kho Tiki riêng và Tiki quản lý tồn kho không phải nhà bán hàng quản lý tồn kho bằng seller center Tiki nên không đồng bộ được.

Giải pháp: Nếu muốn đồng bộ thì phải chọn quản lý tồn kho trên seller center Tiki.