Để hệ thống ghi nhận đơn hàng chưa hoàn tất, khách hàng phải vào trang thanh toán, điền đầy đủ thông tin liên hệ, sau đó bấm vào nút “Tiếp tục đến phương thức thanh toán”.


Lưu ý: Bạn phải cấu hình Trên từng trang


Cụ thể: bạn vào mục: Cấu hình chung ➨ Thanh toán ➨ Trang thanh toán ➨ Trên từng trang.