Khi xóa danh mục blog thì thao tác này không thể hoàn lại, đồng thời dữ liệu cũng không thể phục hồi.

Do Haravan là hệ thống sử dụng chung nên không hỗ trợ backup dữ liệu, vì sẽ gây ảnh hưởng đến các khách hàng khác

Khi thực hiện xóa danh mục blog, Haravan sẽ hiện pop up cảnh báo và yêu cầu xác nhận lại. Nhà bán hàng cân nhắc và cẩn thận khi thực hiện xóa danh mục blog.

Vui lòng xem thêm bài Hướng dẫn thiết lập danh mục blogs tại đây.