Tại sao bạn cần đặt mật khẩu bảo vệ cho cửa hàng trực tuyến?

  • Bạn vừa tạo tài khoản tại Haraweb và đang thiết lập các thông tin ban đầu cho cửa hàng của mình
  • Bạn đang cần thực hiện các thao tác bảo trì cho cửa hàng như điều chỉnh giao diện, cập nhật chính sách, kiểm tra tồn kho,...
  • Vì một lý do nào đó bạn cần chặn công cụ tìm kiếm (ví dụ: Google, Yahoo hoặc Bing) thu thập thông tin trong website của mình
  • Tạm dừng kinh doanh một thời gian


MỤC LỤC


Khi chức năng Mật khẩu bảo vệ cửa hàng được kích hoạt, chỉ những người có mật khẩu mới có thể truy cập vào cửa hàng.

Bật mật khẩu bảo vệ cửa hàng trực tuyến


Các bước thực hiện:

  1. Từ Trang quản trị, truy cập WebsiteCấu hình
  2. Trong phần Mật khẩu cửa hàng, hãy bật tùy chọn Mật khẩu bảo vệ cửa hàng  3. Nhập mật khẩu và thông điệp bạn muốn thể hiện khi khách truy cập vào cửa hàng
  4. Nhấn Lưu để hoàn tất.